Wyniki aukcji nr 133

Informujemy, że wg obowiązującej ustawy, do cen wylicytowanych będzie doliczana opłata organizacyjna w wysokości 10% .
Ceny w PLN.


Pokaż pozycje
725
PozycjaAutor - tytułCena
wywo-
ławcza
Cena
wylicy-
towana
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
1.  ADAMCZEWSKI Stanisław - Serce nienasycone. Książka o ...60,- 60,- 
2.  ALBUM Literackie. Pismo zbiorowe pośw. dziejom i literaturze ...360,- 560,- 
3.  AMALRIK Andrej - Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984 ? ...40,- 
4.  ANTONIEWICZ Karol Bołoz T. J. - Poezye O. ... T. 1-2: Poezye ...300,- 300,- 
5.  BALIŃSKI Karol - Pisma. Poznań1849. J. K. Żupański. Czc. N. ...100,- 
6.  BANDTKIE Jerzy Samuel - Krótkie wyobrażenie dzieiów Królestwa ...800,- 1750,- 
7.  BANDURSKI Władysław bp - Jadwiga święta królowa na polskim ...150,- 
8.  BARANOWICZ Jan - Łąka skowronków. Katowice 1948. Nakł. Zw. ...40,- 
9.  BARANOWSKI Walerjan ks. - Wielka tajemnica psychiki narodu ...60,- 90,- 
10.  BAUDOUIN de Courtenay R. - Korespondencja poufna ex - agenta ...35,- 
11.  BERENT Wacław - Żywe kamienie. Ozdobił Wacław Borowski. ...180,- 
12.  BIBLIA Czeska. Bibli Ceská čili Pismo svaté starého i nového ...600,- 600,- 
13.  BIBLIA. Księgi Starego Testamentu z łacińskiego na język ...1000,- 2700,- 
14.  BIBLIA. Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Z ...120,- 120,- 
15.  BISSAGA Teofil - Geografia kolejowa Polski, z uwzględnieniem ...120,- 210,- 
16.  BOBRZYŃSKI Michał - Szkice i studja historyczne. Przedm. St. ...100,- 210,- 
17.  BOCCACCIO Giovanni, Berezowska Maja - Dekameron. Pełne ...2500,- 2500,- 
18.  BOEHN Max - Rokoko. Francja w XVIII - tym stuleciu. W‑wa ...500,- 500,- 
19.  BOHATEROM narodowym w hołdzie. Tym, którzy odeszli. .. Lwów ...280,- 400,- 
20.  BOROWSKI Stanisław - Projekt noweli wekslowej A. Zamoyskiego z ...25,- 140,- 
21.  BRODZIŃSKI Kazimierz - Wiesław. Sielanka. Wstęp krytyczny i ...300,- 
22.  BRONIKOWSKI Aleksander - Polska w XVII wieku czyli Jan III ...120,- 
23.  BRÜCKNER Aleksander - Jana hr. Potockiego prace i zasługi ...60,- 170,- 
24.  BRZĘKOWSKI Jan - Poezja integralna. W‑wa 1933. Nakł. ...1500,- 
25.  BRZOZOWSKI Franciszek Korab - Przysłowia polskie. Zebrał. .. ...250,- 550,- 
26.  BRZOZOWSKI Stanisław - Skarga do straszna. (Rzecz o ...35,- 
27.  BYRON Georges Gordon - Wybór dzieł. T.1-3. Wybór, przedmowa, ...750,- 
28.  CENNIK szkółek drzew i krzewów owocowych, ozdobnych i bylin ...50,- 620,- 
29.  CHABROWSKI Tadeusz - Drewniany rower. Brooklyn, Greenpoint, N. ...700,- 700,- 
30.  CHAMSKI Józef Tomasz - Janajda czyli boje o niepodległość. ...150,- 150,- 
31.  CHATEAUBRIAND Francois René - Pamiętniki pośmiertne ...40,- 50,- 
32.  CHEŁMICKI Zygmunt ks. - Obowiązki rodziców, rozebrane w ...40,- 75,- 
33.  CHMIELEWSKI Konrad - Nauka o Polsce współczesnej. Lwów 1920. ...40,- 
34.  CHMIELOWSKI Piotr - Historya literatury polskiej od czasów ...160,- 
35.  CHMIELOWSKI Piotr - Studya i szkice z dziejów literatury ...100,- 
36.  CHOCISZEWSKI Józef - Historya i geografia Polski w króciuchnym ...30,- 140,- 
37.  CHODŹKO Léonard red. - La Pologne historique, littéraire, ...1200,- 2100,- 
38.  CHOTKOWSKI Władysław - O Myszeidzie Ignacego Krasickiego. ...30,- 
39.  CHRUSZCZOW N.S. - Przemówienie. ... pierwszego sekretarza ...50,- 210,- 
40.  CIOŁEK Gerard - Ogrody polskie. I. Przemiany treści i formy. ...200,- 250,- 
41.  CZAPSKI Maryan - Historya powszechna konia. T.1 - 3 + Atlas. ...1200,- 
42.  CZARTORYSKI Adam Jerzy - Discours du prince Czartoryski ...50,- 170,- 
43.  CZERNIK Stanisław - Bezprym. Dramat w 3-ch aktach. W‑wa ...45,- 45,- 
44.  CZERNY Anna - Ludwika - Antologja nowej liryki francuskiej. ...60,- 
45.  CZERWIŃSKI Sławomir - Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska. ...40,- 60,- 
46.  CZOŁOWSKI Aleksander - Jan III i miasto Lwów. Wspomnienie w ...40,- 
47.  CZUCHNOWSKI Marian - Tyfus, teraz słowiki. Powieść. London ...100,- 100,- 
48.  CZUMA Ignacy - Ustrojowe podstawy skarbowości na tle ...60,- 75,- 
49.  CZYŻOWSKI Kazimierz Andrzej - Sztygar Florjan Nadolny. Nowela ...30,- 
50.  DANILUK Leon - W piekle teatralnem. Rozmowy i wrażenia. Lwów ...40,- 
51.  DANTE Alighieri - Boska komedja w przekładzie Edwarda ...100,- 100,- 
52.  DĄBROWSKI Eugeniusz ks. - Nowy polski przekład Pisma Świetego ...40,- 40,- 
53.  DICKENS Karol - Klub Pickwicka. Powieść w 3 tomach z 41 ...240,- 550,- 
54.  DICKSTEIN Samuel Szymon - Szkoła w Królestwie Polskiem przez ...60,- 
55.  DROHOBYCZ. Królewskie Wolne Miasto Drohobycz. Uczestnikom XII ...80,- 80,- 
56.  DUHAMEL Georges - Le Désert de Bievres. 30 bois ...150,- 150,- 
57.  DZIEKOŃSKI Tomasz - Życie Napoleona podług najlepszych źródeł. ...600,- 1050,- 
58.  ÉLUARD Paul - Choix de poèmes. Nouv. éd. revue et augm. ...350,- 820,- 
59.  ENGELHARDT Lew Mikołajewicz - Pamiętniki jenerała. .. Z ros. ...100,- 160,- 
60.  FALKOWSKI Zygmunt - Cyprjan Norwid. Portret ogólny. Słowo ...140,- 180,- 
61.  FLEISCHER Michael - Das lyrische Werk von Tadeusz Peiper. ...60,- 
62.  FÖRSTER Fr. W. - O wychowaniu obywatelskiem. Zasadnicze ...40,- 
63.  FREDRO Andrzej Maximilian - Przysłowia mów potocznych, albo ...300,- 560,- 
64.  GALERIE choisie d'hommes et de femmes celebres de tous les ...120,- 160,- 
65.  GAŁUSZKA Józef Aleksander - Biesiada kameleonów. Kraków 1921. ...120,- 160,- 
66.  GAŁUSZKA Józef Aleksander - Dusza miasta. ...120,- 120,- 
67.  GAŁUSZKA Józef Aleksander - Gwiazda komandorji. ...80,- 80,- 
68.  GAŁUSZKA Józef Aleksander - Promień i grom. W‑wa - ...100,- 160,- 
69.  GAŁUSZKA Józef Aleksander - Uśmiechy Boga. ...150,- 150,- 
70.  GĄSIOROWSKI Wacław - Księżna Łowicka. Powieść historyczna z ...360,- 
71.  GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojsko polskie. T.1: Księstwo ...500,- 
72.  GLUZIŃSKI Tadeusz Rolicki Henryk - Zmierzch Izraela. ...600,- 900,- 
73.  GOETHE Jan Wolfgang - Elegje rzymskie. Przeł. Leopold Staff. ...35,- 100,- 
74.  GOETHE Johann Wolfgang - Lis Przechera. Z 36 ilustracjami ...400,- 400,- 
75.  GOŁĘBIOWSKI Łukasz - Gabinet medalów polskich oraz tych, które ...2000,- 
76.  GOŁOBÓW Włodzimierz - Opera objazdowa. XV lat. Ilustrował ...120,- 
77.  GOŁOGOWSKI Bolesław - Wodociąg w ogrodzie. Wodotryski, ...50,- 1100,- 
78.  GOMBROWICZ Witold - Trans-Atlantyk - Ślub. Z komentarzem ...80,- 80,- 
79.  GÓROWSKI Artur - Książka adresowa członków Związku Żyd. ...60,- 60,- 
80.  GÓRSKI Artur - Ku czemu Polska szła. Wyd.2. W‑wa 1919. ...60,- 120,- 
81.  GRABSKI Władysław Jan - Trzy wieńce. Z trzema miedziorytami ...120,- 120,- 
82.  GRACJAN Balazar - Wyrocznia podręczna (Oraculo manual). ...60,- 
83.  GRADOWSKI Michał, Żygulski Zdzisław jun. - Słownik ...60,- 120,- 
84.  GROSSEK Korycka Maria - Niedziela palem. W‑wa 1919. ...60,- 80,- 
85.  GUMOWSKI Marian - Studja nad gdańską sztuką medaljerską XVII ...45,- 
86.  H. B. - Délices a la Table Sainte ou la communion ...400,- 400,- 
87.  HADUCH Henryk T. J. - Zasady wymowy ogólnej i koscielnej. Dla ...60,- 130,- 
88.  HARASYMOWICZ Jerzy - Powrót do krainy łagodności. Kraków 1957. ...40,- 40,- 
89.  HARRIS Frank - W pogoni za pełnią życia. Wstęp Paweł ...60,- 
90.  HAUSGARTEN. Skizzen und Entwurfe aus dem Wettbewerb der Woche. ...180,- 180,- 
91.  HEINE Henryk - Dzieła wybrane. T.1-2. W‑wa 1956. PIW. ...500,- 
92.  HELSZTYŃSKI Stanisław - W Grodzie Halszki. Ze zbioru ...80,- 
93.  HERBERT Zbigniew - Barbarzyńca w ogrodzie. W‑wa 1962. ...120,- 160,- 
94.  HERBERT Zbigniew - Pan Cogito. W‑wa 1974. Czyt. 8,s.78, ...75,- 110,- 
95.  HIRSZFELD Ludwik - Historia jednego życia. W‑wa 1946. ...60,- 180,- 
96.  HŁASKO Marek - Pierwszy krok w chmurach. Opowiadania. ...120,- 120,- 
97.  HOMER - Ilias. Przekładał Jan Czubek. Wstęp Kazimierza ...300,- 380,- 
98.  IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera - Z głębi serca. ...100,- 
99.  INFORMATOR o urzędach, instytucjach publicznych, środkach ...75,- 
100.  IWANOWSKI Eustachy - Pamiątki polskie z różnych czasów przez ...800,- 1300,- 
101.  IWASZKIEWICZ Jarosław - Stara cegielnia. Młyn nad Lutynią. ...40,- 60,- 
102.  JANIKOWSKI Tadeusz - Jak organizować gospodarstwo dochodowe. ...40,- 40,- 
103.  Le JARDIN des Plantes. Descriptions complète, ...3000,- 4200,- 
104.  JASIENICA Paweł L. Beynar - Biały front. W‑wa 1953. PIW. ...300,- 600,- 
105.  JASIEŃSKI Bruno - Palę Paryż. Powieść. W‑wa 1931. ...120,- 120,- 
106.  JEDLICKI Sigismond Marie - La création du premier archevéché ...45,- 80,- 
107.  JEZIERSKI Edmund - Stefan Batory. W‑wa 1934 1933. St. ...300,- 300,- 
108.  JEZIERSKI Michał - Z dziejów dawnej Polski. Studium ...100,- 160,- 
109.  JÖRGENSEN Johannes - Pielgrzymki franciszkańskie. Przeł. ...60,- 75,- 
110.  JOUGAN Alojzy ks. - Słownik kościelny łacińsko-polski. Wyd. 3 ...150,- 
111.  JUBILEUSZOWY Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Spale. 10 - ...120,- 220,- 
112.  JÜDISCHES Lexikon. Ein enzyklopedisches Handbuch des jüdischen ...1500,- 1500,- 
113.  KARCZEWSKI S., Jancewicz Karol - Ogół Londyński do Emigracji ...40,- 60,- 
114.  KARWICKA J. - Gwiazda Przewodnia. Opowiadania dla młodziezy. ...50,- 
115.  KATALOGI techniczne. BAILDON. Stal konstrukcyjna. ...40,- 120,- 
116.   ELBEM. Towarzystwo Światłotechniczne ...60,- 160,- 
117.   GEKA. Bracia Koerpel - Szamotuły. Katalog mebli ...120,- 220,- 
118.   HP „Huta Pokój”. Stal grzebieniowa. ...50,- 110,- 
119.   KATALOG wyrobów ceramiki czerwonej i kafli ...40,- 200,- 
120.   ZEISS. Przyrządy i narzędzia pomiarowe Carl ...120,- 150,- 
121.   ZJEDNOCZONE Polskie Fabryki Śrub Sp. z ogr. ...50,- 130,- 
122.  KATECHIZM Rzymski, według uchwały Ś. Soboru Trydentskiego dla ...150,- 150,- 
123.  KLEINER Juljusz. - Juljusz Słowacki. Dzieje twórczości. T.1-4 ...1000,- 1000,- 
124.  KLEMENSIEWICZ Zenon - Język polski. Rozwój i znajomość znaczeń ...35,- 
125.  KLEMENSIEWICZ Zenon - Język polski. Wybór wiadomości o ...35,- 
126.  KOCHANOWSKI Jan - Dzieła polskie. T.1 - 2. Oprac. Julian ...350,- 
127.  KONDRATOWICZ Ludwik - Margier. Poemat z dziejów Litwy przez ...150,- 
128.  KONIŃSKI Karol Ludwik - Pisarze ludowi. Wybór pism i studjum o ...100,- 
129.  KOPERNIK. Album wydane staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w ...600,- 
130.  KORAB Bronisław - Konserwacja antyków, czyli jak dbać o ...40,- 100,- 
131.  KORAL Wacław - Przez partje, związki, więzienia i Sybir. ...60,- 
132.  KORCZEWSKI Wit - Rozmowy polskie łacińskim językiem ...60,- 
133.  KORONA. 40 lat istnienia TKS Terenowy Klub Sportowy Włókniarz ...120,- 
134.  KORPAL Tadeusz Orsza - Cadum na barykadach. Gniew Paryża. ...60,- 
135.  KOTARBIŃSKA Lucyna - Wokoło teatru. Moje wspomnienia. ...60,- 
136.  KOTARBIŃSKI Józef - Aktorzy i aktorki. W‑wa-Płock 1924. ...60,- 60,- 
137.  KOTARBIŃSKI Józef - Ze świata ułudy. W‑wa-Kraków-Lublin ...60,- 
138.  KOWALIK Janusz - Jeżdżę rowerem. W‑wa 1957. Wyd. ...40,- 40,- 
139.  KOZUBOWSKI Adam - Ustawa stemplowa obowiązująca na obszarze b. ...25,- 60,- 
140.  KRASICKI Ignacy - Dzieła. Powtórne i nieodmienne wydanie Jana ...1800,- 
141.  KRASICKI Ignacy - Dzieła wybrane. T.1-2. Oprac. Zbigniew ...800,- 
142.  KRASICKI Ignacy - Dzieła wybrane. T. 1-2. ...1000,- 
143.  KRASIŃSKI Zygmunt - Ułomek z Dawnego Rękopismu Słowiańskiego. ...180,- 1400,- 
144.  KRASZEWSKI Józef Ignacy - Powieść bez tytułu. Wyd. nowe (2), ...200,- 
145.  KRASZEWSKI Józef Ignacy - Stara baśń. Powieść z IX wieku. Z 24 ...300,- 450,- 
146.  KREMER Józef - Podróż do Włoch. T.1 - 5 (6 wol. ). Z ...2000,- 2000,- 
147.  KRÓLOWI Duchowi na dniu powrotu Teatr im. J.Słowackiego, ...50,- 
148.  KRUCZKOWSKI Leon - Sidła. Powieść. Wyd.2 przejrz. przez ...100,- 100,- 
149.  KRUMŁOWSKI Konstanty - Wolne Miasto. Obraz historyczno-ludowy ...45,- 
150.  KSIĘGA jubileuszowa Bractwa Kurkowego w Poznaniu 1253 - 1929. ...250,- 280,- 
151.  KUBALA Ludwik - Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku ...200,- 410,- 
152.  LASKOWSKI Kazimierz (El. ) - Satyry polityczne. W‑wa ...60,- 70,- 
153.  LASSALLE Ferdynand - Program robotników. O szczególniejszym ...60,- 680,- 
154.  LEGIONY Polskie 16 Sierpnia 1914 - 16 Sierpnia 1915. ...60,- 
155.  LEIXNER O. - Wiek XIX. Obraz ważniejszych wypadków na tle ...120,- 
156.  LEKARZ ratujący zdrowie. Utrzymanie zdrowia jest najważniejszą ...250,- 400,- 
157.  LELEWEL Joachim - Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane ...150,- 180,- 
158.  LEM Stanisław - Dzienniki gwiazdowe. W‑wa 1957. Iskry. 8 ...80,- 
159.  LEŚMIAN Bolesław - Wybór poezji. Ułożył i wstępem zaopatrzył ...45,- 45,- 
160.  LIGOCKI Edward - Nowa legenda. W‑wa 1921. Inst. Wyd. ...70,- 
161.  LIGOCKI Edward - Ognie Werony. Poezye. Serya III. ...45,- 65,- 
162.  LIPIŃSKI Wacław - Walka zbrojna o niepodległość Polski ...120,- 160,- 
163.  LITERATURA dla dzieci. ANDERSEN JHans Christian - ...100,- 250,- 
164.   BOBROWSKA Bronisława - Janek w Legionach. ...25,- 
165.   COLONNA-Walewski Stanisław - Orlik. Powieść o ...60,- 
166.   CZARSKA Lidja - Pamiętnik pensjonarki. ...40,- 75,- 
167.   CZESKA-Mączyńska Marja - Helusia z Rakowickiego ...45,- 150,- 
168.   ELEMENTARZ. ARNOLDOWA F., Witwicka M. - ...60,- 90,- 
169.   ELEMENTARZ. DYNIEWICZ Władysław - Elementarz ...80,- 160,- 
170.   GOŁĘBIOWSKI Jan - Powrót taty. Ballada Adama ...45,- 
171.  JERSZOW Piotr - Konik Garbusek. Przeł. Igor ...40,- 40,- 
172.  KOSTYRKO Hanna - Klechty domowe. Zebrała. .. ...80,- 80,- 
173.   KRUMŁOWSKI Konstanty - Śpiąca królewna. Krakau ...60,- 110,- 
174.   LEAF Munro - Fernando. Oprac. Irena Tuwim. ...50,- 120,- 
175.   ŁUSZCZEWSKA Jadwiga Deotyma - Panienka z ...50,- 
176.   PNIOWERÓWNA Regina - Zbiór komedyjek dla ...45,- 90,- 
177.  PUSZKIN Aleksander - Bajka o carze Sałtanie o ...60,- 60,- 
178.   SALTEN Feliks - Piętnaście zajęcy. Opowieść ...40,- 
179.   TOŁSTOJ Aleksy - Złoty kluczyk czyli niezwykłe ...40,- 120,- 
180.  ZABAWA w wojsko. B. m. i r. 194. . 16, s, 8, 8 ...30,- 220,- 
181.  LORENTOWICZ Jan - Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i ...500,- 580,- 
182.  LORENZ Johann Friedrich - Lehrbegriff der Mathematik. 1. Tl.: ...200,- 
183.  ŁOBODOWSKI Józef - Mare Nostrum. Greenpoint, Brooklyn, N. Y. ...700,- 700,- 
184.  ŁOBODOWSKI Józef - Mare Nostrum. Egz. oprawiony ...700,- 700,- 
185.  ŁOZA Stanisław - Ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej ...200,- 200,- 
186.  ŁUSZCZEWSKA Jadwiga - Improwizacje i poezje Deotymy. ...200,- 
187.  ŁUSZCZEWSKA Jadwiga - Improwizacje i poezje Deotymy. Poczet 2. ...120,- 
188.  MAKUSZYŃSKI Kornel - Bardzo dziwne bajki. Wyd. nowe. Okładka i ...40,- 75,- 
189.  MAKUSZYŃSKI Kornel - Narodziny serca. Lwów - W‑wa 1920. ...300,- 500,- 
190.  MAŁYSZKO Adolf pułk. - O 1920 roku. Z powodu pracy Józefa ...50,- 
191.  MAY Karol - W kraju Mahdiego. Powieść podróżnicza z ...120,- 320,- 
192.  MICIŃSKI Tadeusz - Xiądz Faust. Powieść. Kraków 1913. Sp. ...550,- 550,- 
193.  MICKIEWICZ Adam - Bajki i powiastki. W‑wa 1898. Druk. W. ...200,- 570,- 
194.  MICKIEWICZ Adam - Korespondencja. T.1-2. Wyd.2. Paryż 1871-72. ...200,- 
195.  MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz. .. Oprac. Jerzy Starowicz. ...60,- 
196.  MICKIEWICZ Adam - Pisma Adama Mickiewicza na nowo przejrzane, ...2800,- 
197.  MIELECH Stanisław - Gole, faule i ofsaidy. W‑wa 1957. ...50,- 50,- 
198.  MINKIEWICZ Janusz, Brzechwa Jan - Szopka polityczna ...50,- 50,- 
199.  MIZERSKI Ludwik Kajetan - Lucyan Doręba. Powieść poetyczna w ...75,- 
200.  MŁODOŻENIEC Stanisław - Kwadraty. Zamość 1925. Nakł. ...450,- 
201.  MOCHNACKI Maurycy - Powstanie narodu polskiego, w r. 1830 i ...500,- 1600,- 
202.  MONTALEMBERT Charles Forbes - L'Insurrection polonaise, par le ...60,- 
203.  MORCINEK Gustaw - Listy z mojego Rzymu. Katowice 1947. Księg. ...100,- 160,- 
204.  MORCINEK Gustaw - Wyrąbany chodnik. Powieść odznaczona ...180,- 310,- 
205.  MORSTIN Ludwik Hieronim - Kłos Panny. W‑wa 1947. Sp. ...50,- 50,- 
206.  MOSZCZEŃSKI Moszczyński Adam - Pamiętnik do historyi polskiej ...30,- 
207.  MOSZYŃSKI George - La question polonaise et la guerre ...30,- 30,- 
208.  MROŻEK Sławomir - Słoń. Kraków 1957. WL. 8,s.200, 8, ...60,- 60,- 
209.  NAD morzem. Pamiętnik I-go obozu nadmorskiego L. M. i K. w ...100,- 100,- 
210.  NAPIERSKI Stefan - Lirycy francuscy. T. II. W‑wa 1937. ...45,- 120,- 
211.  NAPIERSKI Stefan - Liryka niemiecka. T. I. Bibl. Kameny 1936. ...120,- 230,- 
212.  NARUSZEWICZ Adam - Historya narodu polskiego, przez ks. ... T. ...800,- 
213.  NARUSZEWICZ Adam - Wiersze różne. T. 1-2. Ed. T. Mostowskiego. ...600,- 
214.  NIEMCEWICZ Juljan Ursyn - Śpiewy historyczne z muzyką, ...1200,- 2650,- 
215.  NIEMCEWICZ Julian Ursyn - Śpiewy historyczne. Z illustracyami ...500,- 680,- 
216.  NIEMOJEWSKI Andrzej - Dawność a Mickiewicz. Filozofja ...45,- 50,- 
217.  NIETNER Theodor II - Gärtnerisches Skizzen-Buch. In Verbindung ...3500,- 4400,- 
218.  NIETZSCHE Fryderyk - Dytyramby dionizyjskie. Przeł. Stanisław ...150,- 150,- 
219.  NIETZSCHE Fryderyk - Ecce Homo. Jak się staje - kim się jest. ...150,- 
220.  NIETZSCHE Fryderyk - Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych. ...150,- 
221.  NIETZSCHE Fryderyk - Narodziny tragedyi czyli hellenizm i ...150,- 150,- 
222.  NIETZSCHE Fryderyk - Niewczesne rozważania. Przeł. Leopold ...150,- 
223.  NIETZSCHE Fryderyk - Tako rzecze Zaratustra. Książka dla ...150,- 159,- 
224.  NIETZSCHE Fryderyk - Wędrowiec i jego cień. (Ludzkie, ...150,- 
225.  NIETZSCHE Fryderyk - Wiedza radosna („La gaya ...150,- 
226.  NIETZSCHE Fryderyk - Wola mocy. Próba przemiany wszystkich ...150,- 
227.  NORWID Cyprian Kamil - Pisma zebrane. Wyd. Z. Przesmycki. ...600,- 
228.  Tom C. W‑wa-Kraków 1911. 8,s.468,12 ...300,- 
229.  NORWID Cyprian Kamil - Pisma wybrane. Wybrał i objaśnił ...1500,- 
230.  NOWAK Tadeusz - Prorocy już odchodzą. Kraków 1956. WL. 8,s.59, ...40,- 40,- 
231.  NUSBAUM Józef - Wiadomości początkowe z biologii czyli nauki o ...40,- 
232.  NUTY. KARAŚ Wacław - „Królowa Eteru”. ...40,- 
233.  KARAŚ Wacław - Modlitwa skazańca. Utwór ...40,- 
234.  KARAŚ Wacław - „Na polu chwały” ...40,- 
235.  KARAŚ Wacław - Polska suita ludowa w 5-ciu ...40,- 
236.  KARAŚ Wacław - Wiązanka pieśni i tańców ...50,- 
237.   KARAŚ Wacław - Zbiór marszów na orkiestrę dętą. ...40,- 40,- 
238.  MARSZE i piosenki Brygady Piłsudskiego. Kraków ...80,- 320,- 
239.  ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Dumki polskie na ...60,- 
240.  ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Hejnał. Wybór ...70,- 
241.  ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Miłość w pieśni w ...50,- 
242.  ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Pieśni Legionów w ...60,- 450,- 
243.  ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Pieśni narodowe w ...60,- 
244.  ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Pieśni towarzyskie ...60,- 
245.  OKRĄGŁY Stół - dokumenty i materiały. Pod red. ...1000,- 
246.  ORDŻA-Dawid Aleksander - Czemu ?. .. Bydgoszcz 1929. Nakł. ...45,- 
247.  ORKAN Władysław - Komornicy. Powieść. Lwów-W‑wa-Poznań ...200,- 500,- 
248.  ORKAN Władysław - Pieśni czasu. Piotrków 1915. 8,s.44, 1, ...50,- 
249.  ORPISZEWSKI Ludwik - Mikołaj Zebrzydowski. Dramat w V aktach. ...60,- 160,- 
250.  ORZECHOWSKI F. - Bądź Wola Twoja. Książeczka do nabożeństwa na ...100,- 100,- 
251.  OSTASZEWSKI Ostoja Adam - List do króla. Komedia w 4 aktach ...60,- 80,- 
252.  PAFF Lucjan - Kresowa walczy w Italii. Oprac. .. Italia 1945. ...80,- 80,- 
253.  PATHIE Konstanty - Galerya Drezdeńska. Zbiór rycin na stali z ...1500,- 1500,- 
254.  PAWELEC Władysław - Privat 1, 2, 3, 4, 5. Special collection. ...1500,- 1800,- 
255.  PERIĆ Konstanty - Kazimierz Brodziński i serbska pieśń ludowa. ...45,- 
256.  PIĄTEK Jan - Zasady przyzwoitego zachowania się uczniów szkół ...30,- 65,- 
257.  PIGOŃ Stanisław - Zarys nowszej literatury ludowej. (Przed ...60,- 60,- 
258.  PIŁSUDSKI Józef - Ostatnia wola Pierwszego Marszałka Polski. ...120,- 180,- 
259.  PISARZE polscy Kresom Zachodnim. W‑wa 1925. Zw. Obrony ...50,- 50,- 
260.  PLATON - Fajdros. Wyd. 2. Przełożył, wstępem, objaśnieniami i ...100,- 100,- 
261.  PLATON - Gorgjasz. Przełożył, wstępem, objaśnieniami i ...100,- 
262.  PLATON - Hippjasz Mniejszy Hippjasz Większy Ijon. Przeł., ...100,- 
263.  PLUTARQUE - Les vies des hommes illustres. Trad. en francais ...360,- 
264.  POCIECHA Władysław - Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie ...1200,- 1200,- 
265.  POCZET królów i książąt polskich. 40 obrazków z objaśnieniami ...60,- 60,- 
266.  PODGÓRSKA Wanda, Turlejska Maria Wera Wąsowicz, Łukasz ...60,- 85,- 
267.  PODPALACZE świata. Praca zbiorowa ze wstępem Wacława ...75,- 160,- 
268.  PODRĘCZNA encyklopedya powszechna. Wydana pracą i staraniem ...800,- 800,- 
269.  POECI języka angielskiego. Wybór i oprac.: H. Krzeczkowski, J. ...600,- 
270.  POL Vikientij - Mogort. Rycarskij rapsod iz predanij. S ...120,- 160,- 
271.  POL Wincenty - Poezyje. Nowe popr. i powiększ. wyd. T.1 z 4. ...600,- 950,- 
272.  POLIŃSKI Aleksander - Dzieje muzyki polskiej w zarysie. ...120,- 
273.  POLSKA i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia. ...450,- 
274.  POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do ...2800,- 
275.  POLSKA Niepodległa i Druga Wojna Światowa 1918 - 1945. Skrót ...45,- 
276.  POLSKIE Siły Zbrojne w ciągu wieków. Polish Armed Forces ...280,- 320,- 
277.  POLSKIE Stronnictwo Ludowe w latach 1945 - 1946. Dokumenty do ...45,- 45,- 
278.  PORADNIK dla milicjanta. W‑wa 1958. Oddz. Szkolenia ...60,- 130,- 
279.  POŚWIATOWSKA Halina - Ogień zielonych księżyców. Poezje ...800,- 1100,- 
280.  POTOCKI Tomasz - Poranki karlsbadzkie czyli rozbiór zarzutów, ...200,- 270,- 
281.  PREISNER Walerian - Stosunki literackie polsko – włoskie w ...60,- 
282.  PRZYBOŚ Julian - Na znak. W‑wa 1965. LSW. 16d, s.65,2, ...300,- 
283.  PRZYBOŚ Julian - Wybór poezji. W‑wa 1949. KiW. 8,s.111, ...300,- 
284.  PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Mocny człowiek. Powieść. T.1-3. ...100,- 100,- 
285.  PTAK Henryk - Kraków - moje miasto. Poezje z roku 1933. ...50,- 
286.  PUSCHKIN Aleksander, Lermontow Michał - Dichtungen von ...150,- 150,- 
287.  PUSZKIN Aleksander - Dzieła wybrane. T.1-5. Komitet red.: ...1500,- 1500,- 
288.  PUZYREWSKI Aleksander K. - Wojna polsko - ruska 1831r. Wyd. ...250,- 
289.  REJ Mikołaj - Różne przypadki świata tego. Wybór utworów ...400,- 
290.  REYMONT Władysław Stanisław - Rok 1794. Nil desperandum. ...100,- 
291.  ROSTWOROWSKI Jan - Trzynaście godzin nocy. Edinbourgh 1946. ...75,- 100,- 
292.  RÓŻYCKI Lubomir - Casanova. Opera komiczna w 3 aktach z ...120,- 
293.  RUTKOWSKA J.;Kieszkowski B. - Pieśni polskie. Śpiewnik dla ...40,- 95,- 
294.  RYCHLIŃSKI Jerzy Bohdan - Latający Holender. Poznań 1920. ...80,- 80,- 
295.  RYCHTER Eugeniusz - Obrazki socyalistycznej przyszłości według ...35,- 
296.  RYDEL Lucjan - Na zawsze. Dramat w 4 aktach. Kraków 1903. ...800,- 
297.  RYGIER Leon - Wieść o Archaniele. Poezye. Kraków 1916. Centr. ...75,- 90,- 
298.  RYMAR Stanisław - 3 Maja 1791 r. Zarys dziejów Konstytucji ...40,- 60,- 
299.  RZEPECKI Ludwik - Pamiętna noc listopadowa czyli dzieje Wojny ...200,- 200,- 
300.  SCHULZ Bruno - Sanatorium pod klepsydrą. W‑wa 1937. ...4000,- 
301.  SCHULZ Bruno - Sklepy cynamonowe. Warszawa 1934. Wyd. ...15000,- 45000,- 
302.  SCHULZ Bruno. Silberner Regina - Strzępy wspomnień. ...60,- 60,- 
303.  SEMPER Fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych. ...400,- 400,- 
304.  SHAKESPEARE William, HANUSZKIEWICZ Adam - Romeo i ...2500,- 2500,- 
305.  SIARCZYŃSKI Franciszek - Obraz wieku panowania Zygmunta III ...1500,- 
306.  SIEMIEŃSKI Józef - Dyplomacja dawnej Polski, ilustracja ...75,- 80,- 
307.  SIENKIEWICZ Henryk - Na polu chwały. Powieść historyczna z ...250,- 280,- 
308.  SIENKIEWICZ Henryk - Na polu chwały. Egz. Oprawa psk. ...200,- 310,- 
309.  SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Z 20 heliograwurami wg ...1500,- 1580,- 
310.  SKAŁKOWSKI Adam Mieczysław - Książę Józef. Ilustracye kolorowe ...400,- 
311.  SKŁADKOWSKI Sławoj - Strzępy meldunków. Nakład III. W‑wa ...80,- 
312.  SŁOWACKI Juliusz - Dramaty. Wstępem poprzedził S. Treugutt. ...360,- 
313.  SŁOWACKI Juliusz - Dzieła. Wyd. i objaśnił Henryk Biegeleisen. ...360,- 750,- 
314.  SŁOWACKI Juliusz - Pisma pośmiertne. Wyd. 2 znacznie pomn. ...200,- 480,- 
315.  SŁOWACKI Juliusz - Poezye. T.3. Paryż 1833. Nakł. aut. Druk. ...4000,- 
316.  SŁOWACKI. Juliusz Słowacki 1809-1849. Księga zbiorowa w ...120,- 
317.  SOBRANIE uzakonenij i rasporjaženij pravitelstva, ...120,- 120,- 
318.  SOCHA Lucjan - Na nowej drodze. W‑wa 1938. Wojsk. Inst. ...45,- 
319.  SOŁTAN Jerzy - Modulor. System wymiarowania Le Corbusier. ...30,- 30,- 
320.  SOŁTYK Roman - Polen und seine Helden, im letzten ...1200,- 
321.  SOREL Albert - Kwestya Wschodnia w XVIII wieku. Pierwszy ...60,- 60,- 
322.  SPRAWOZDANIE z działalności Sekcji Geograficznej Towarzystwa ...25,- 
323.  STAFF Leopold - Lirycy francuscy. Wybór poezyj od XII do XX ...150,- 150,- 
324.  STAFF Leopold - Wiersze zebrane. T.1-5. W‑wa 1955. PIW. ...1800,- 
325.  STARCZEWSKI Eugeniusz - Sprawa polska. Wyd. 2 (skrócone). ...60,- 100,- 
326.  STĘPOWSKI Janusz - Legenda o masztowej sośnie. Wierszem. ...400,- 
327.  STRASZEWICZ Joseph - Prospekt. Les Polonais et les Polonaises ...40,- 100,- 
328.  SUPER Paul - Events and Personalities in Polish History. ...35,- 
329.  SYSKA Henryk - Przez walkę do zwycięstwa. Szkice ...45,- 
330.  SZAJNOCHA Karol - Nowe szkice historyczne. Skreślił. .. Lwów ...120,- 150,- 
331.  SZCZEPAŃSKI Jan Julian - Polihymnia czyli piekności poezyi ...1200,- 
332.  SZCZEPAŃSKI Jan Julian - Polihymnia. .. T. V. Lwów 1827. P. ...2500,- 
333.  SZELĄGOWSKI Adam - Wici i Topory. Studyum nad genezą i ...150,- 180,- 
334.  SZELBURG-Zarembina Ewa - Chusta Św. Weroniki. W‑wa 1930. ...60,- 90,- 
335.  SZUŁDRZYŃSKI Jan - Dziejowa idea Państwa Polskiego. Jerozolima ...35,- 35,- 
336.  SZUMSKI Tomasz - Wypisy polskie zebrane prozą i wierszem z ...120,- 
337.  SZWEYKOWSKI Zygmunt - Pan Tadeusz - poemat humorystyczny. ...40,- 60,- 
338.  SZYC Aniela - Gramatyka polska dla dzieci zaczynających uczyć ...35,- 
339.  ŚWIĘTOCHOWSKI Aleksander - Historia chłopów polskich. Wyd.2. ...150,- 150,- 
340.  THIESSÉ Léon - Résumé de l'histoire de Pologne. 2 éd. Paris ...80,- 120,- 
341.  TOŁSTOJ Lew - Dzieła. T. I - XIV. W‑wa 1956 - 57. PIW. 8 ...4000,- 
342.  TOŁSTOJ Lew - Dzieła. T. I - XIV. ...3000,- 
343.  TOMASZ a Kempis -L'IMITATION de Jésus - Christ. ...300,- 
344.  TOMASZ a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa. Cztery księgi. ...75,- 
345.  TREMBECKI Stanisław - Poezye. Z popiersiem autora. Wydanie ...300,- 
346.  TREPKOWSKI Alfons ks. - Nauka wiary i moralności. Podręcznik ...80,- 
347.  TURKAWSKI Marceli Antoni - Spicimir herbu Leliwa kasztelan ...60,- 60,- 
348.  TUWIM Juljan - Wiersze zebrane. T.1-2. W‑wa 1975. Czyt. ...300,- 420,- 
349.  TYC Teodor - Pamiętnik. Poznań 1931. Skł. gł. Dom Książki Pol. ...45,- 65,- 
350.  UNDSET Sigrid - Legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego ...80,- 
351.  VAUBAN Marja, Kurcewicz Michał - Podstawy życia towarzyskiego ...60,- 60,- 
352.  WERNIK Romuald - W Zdołbunowie zakwitły kaczeńce. 6 opowiadań ...30,- 
353.  WĘGIERSKI Tomasz Kajetan - Poezye. W‑wa 1871. Nakł. J. ...80,- 
354.  WIADOMOŚCI Literackie. JADĄMOŚKI LITERACKIE. ...200,- 400,- 
355.  WIEDZA o Polsce. T. I-III (cz.1-5). Komplet. ...1500,- 1500,- 
356.  WIERZYŃSKI Kazimierz - Barbakan warszawski. U Tyszkiewicza A. ...200,- 500,- 
357.  WIŚNIEWSKA Maria - Torty i ciasta domowe. 503 przepisów z ...50,- 70,- 
358.  WŁODARSKI Aleksander - Materyały do historyi rodu Cholewitów - ...250,- 300,- 
359.  WOJCIECHOWSKI Tadeusz - Szkice historyczne jedenastego wieku. ...60,- 85,- 
360.  WOLNIEWICZ Jan - Kłosy i ziarna. Druga księga miłości. Napisał ...50,- 
361.  WOŹNIAKOWSKI Jacek - Góry niewzruszone. O różnych ...50,- 75,- 
362.  WÓJCICKI Kazimierz Władysław - Życiorysy znakomitych ludzi ...1200,- 
363.  WYSPIAŃSKI Stanisław - Legenda. Wyd.2. Kraków 1904. Nakł. aut. ...120,- 
364.  WYSPIAŃSKI Stanisław - Lelewel. Dramat w 5 aktach, osnuty na ...200,- 850,- 
365.  WYSPIAŃSKI Stanisław - Powrót Odysa. Dramat w 3 aktach. Kraków ...120,- 
366.  WYSPIAŃSKI Stanisław - Warszawianka. Pieśń z roku 1831. ...60,- 
367.  WYSPIAŃSKI Stanisław - Wyzwolenie. Dramat w 3 aktach. Kraków ...200,- 200,- 
368.  Z roku wojny 1914 - 15. Nakł. Tow. Szkoły Mazowieckiej. ...120,- 
369.  ZALESKI Józef Bohdan - Pisma. T.1-4 komplet. Wyd. ...350,- 870,- 
370.  ZAPOLSKA Gabryela - Kobieta bez skazy. Powieść. ...75,- 95,- 
371.  ZDANOWICZ Alexander - Rys chronologiczno-historyczny państw ...100,- 
372.  ZIELIŃSKI Tadeusz - Historja kultury antycznej w zwięzłym ...250,- 400,- 
373.  ZOLA Emil - Dzieło (L'oeuvre). Przekład polski Aleksandry ...75,- 75,- 
374.  ŻEROMSKI Stefan - Aryman mści się. Godzina. W‑wa-Kraków ...250,- 
375.  ŻEROMSKI Stefan - Duma o hetmanie. Wyd.3. W‑wa 1909. ...400,- 1000,- 
376.  ŻEROMSKI Stefan - Elegie i inne pisma literackie i społeczne. ...75,- 
377.  ŻEROMSKI Stefan - Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII ...1600,- 
378.  ŻEROMSKI Stefan - Powieść o Udałym Walgierzu. Zdobił Zygmunt ...240,- 
379.  ŻEROMSKI Stefan - Projekt Akademii Literatury Polskiej. ...60,- 60,- 
380.  ŻEROMSKI Stefan Maurycy Zych - Rozdziobia nas kruki, wrony. ...150,- 
381.  ŻEROMSKI Stefan - Sen o szpadzie. Nagi bruk, Nokturn, Zemsta ...60,- 
382.  ŻEROMSKI Stefan - Uroda życia. Powieść w dwóch tomach. T.1-2. ...200,- 
383.  ŻEROMSKI Stefan - Wierna rzeka. Klechda. Kraków 1912. ...150,- 380,- 
384.  ŻEROMSKI Stefan - Wisła. W‑wa-Kraków 1918. Tow. Wyd. 16, ...100,- 100,- 
385.  ŻEROMSKI Stefan - Wszystko i nic. („Popiołów” - ...50,- 75,- 
386.  ŻOŁNIERSKI śpiewnik religijny. Zamiast rękopisu. Holandia ...120,- 
387.  ŻYCIORYSY panujących w Polsce od Mieczysława Igo do Stanisława ...2800,- 4200,- 
MIASTA REGIONY PRZEWODNIKI
388.  GÓRY. BARANOWIE Kazimierz i Tadeusz, Wyrostek Ludwik - Z ...60,- 
389.  BIERNAKIEWICZ Tadeusz - Jak uczyć dzieci i ...60,- 60,- 
390.  DOLINA Popradu i jej uzdrowiska. Rytro, ...60,- 100,- 
391.  GĄDZIKIEWICZ Witold - Strój górali ...50,- 50,- 
392.   GĄSIOROWSKI Henryk - Przewodnik po Beskidach ...120,- 140,- 
393.   GĄSIOROWSKI Henryk - Przewodnik po Beskidach ...140,- 155,- 
394.  INSTRUKCJA o dokonywaniu spostrzeżeń ...50,- 155,- 
395.  KLEMENSIEWICZ Zygmunt - Turystyka wysokogórska. ...75,- 75,- 
396.   MIKA Emil - Sen bacy. Melodramat górski. Według ...60,- 60,- 
397.  PASSENDORFER Edward - Jak powstały Tatry. ...60,- 
398.   RAFACZ Józef - Dzieje i ustrój Podhala ...180,- 
399.   RYTARD Jerzy Mieczysław - Dolina wiatrów. ...80,- 
400.  SEKCJA Narciarska Oddziału Lwowskiego Polskiego ...50,- 120,- 
401.   TEMAJER Kazimierz Przerwa - Poezye wybrane. ...350,- 350,- 
402.   WITKIEWICZ Stanisław - Na przełęczy. Wrażenia i ...500,- 1100,- 
403.  WRÓBEL Zdzisław - Zbójnictwo na Podhalu. ...80,- 80,- 
404.   ZDROJOWISKA i uzdrowiska polskie. Przewodnik ...80,- 80,- 
405.  ZIELIŃSKI Adam K. - Z plecakiem przez Karpaty. ...75,- 85,- 
406.  ALBUM Warszawy. 12 zdjęć artystycznych. Kraków - W‑wa b. ...80,- 190,- 
407.  BAEDKER Karl - London and its Environs. Handbook for ...120,- 120,- 
408.  CUMMING C. F. Gordon - Życie w Chinach. (Wrażenia z podróży) w ...60,- 60,- 
409.  ESTREICHER Karol jr - Kraków. Przewodnik dla zwiedzających ...120,- 
410.  FIEDLER Arkady - Zwierzęta z lasu dziewiczego. I: Bichos moi ...100,- 170,- 
411.  GRABOWSKI Zbigniew - Kamienie i kwiaty. Przewodnik ...25,- 25,- 
412.  JAMES J. T. - Journal of a tour in Germany, Sweden, Russia, ...2400,- 
413.  KLECZKOWSKI Antoni - Święte pamiątki Krakowa. Ozdobione 102 ...180,- 240,- 
414.  KOHL Johann Georg - Austria. Vienna, Prague, Hungary, Bohemia ...350,- 500,- 
415.  KRIST G. - Buchara oraz sąsiednie kraje centralnej Azji. ...80,- 100,- 
416.  KRZESIŃSKI Andrzej - Badania nad kulturą Dalekiego Wschodu na ...30,- 
417.  MALBORK. Die Marienburg in Preussen. Das ehemalige Haupthaus ...80,- 
418.  MARTENS Otto, Karstedt O. - Afrika. Ein Handbuch für ...60,- 95,- 
419.  MAY Leo Pastor - 100 Jahre Evang. -lutherische Gemeinde ...35,- 35,- 
420.  OCHOROWICZ Julian Julian Mohort - Przelotne wrażenia z podróży ...40,- 
421.  OSSENDOWSKI F.Antoni - Gasnące ognie. Podróż po Palestynie, ...900,- 900,- 
422.  POLOGNE. Varsovie 1937. Liga Popierania Turystyki. 8,s.30, w ...30,- 
423.  ROLLE Karol wyd. - Kraków. Rozszerzenie granic 1909-1915. ...350,- 350,- 
424.  ROZEN Z. - Quelques informations sur la mine de Wieliczka pour ...25,- 
425.  WARSZAWA. Albumiki Warszawy. W‑wa 1949. Nakł.: ...60,- 60,- 
426.  WITKOWSKI Stanisław - Wrażenia z Południa. (Grecya - Sycylia - ...75,- 
SZTUKA-RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
427.  ANDEL Jaroslav - Avant-garde page design 1900-1950. N. York ...350,- 520,- 
428.  ANDERS Henryk - Rytm. W poszukiwaniu stylu narodowego. ...120,- 
429.  BANACH Andrzej - Dziewięciu grafików. Kraków 1948. Tow. ...160,- 160,- 
430.  BATOWSKI Zygmunt - Norblin. Lwów 1911. Tow. Nauczycieli Szkół ...120,- 140,- 
431.  BRYKCZYŃSKI A. - Listy z Włoch o sztuce kościelnej. Z ...40,- 40,- 
432.  BUNIKIEWICZ Witold - Stanisław Lentz. W‑wa 1922. Inst. ...40,- 40,- 
433.  CASSOU Jean - Marcoussis. 5 éd. Paris 1930. Gallimard. 16d, ...120,- 120,- 
434.  CATALOGUE officiel de la Section Polonaise a l'Exposition ...300,- 300,- 
435.  CIEŚLEWSKI Tadeusz syn - Dwanaście widoków Warszawy w ...800,- 800,- 
436.  DORÉ Gustaw - Pismo Święte w obrazach. 150 rycin wykonał. .. ...600,- 
437.  HANNING Georg - Der Friedhof und seine Kunst. Zeitgemässe ...120,- 120,- 
438.  HOPLIŃSKI Jan - Konserwacja malowideł. Kraków 1941. Druk. ...40,- 40,- 
439.  JAKUBOWSKI Stanisław - Teka prasłowiańskich motywów ...120,- 
440.  JURKIEWICZ Andrzej - Podręcznik metod grafiki artystycznej. ...80,- 80,- 
441.  KAMPF Arthur - Zwanzig Radierungen zu Shakespeares ...400,- 
442.  KATALOGI. Daniel Chodowiecki. Gdańsk, grudzień 1951 - ...40,- 
443.  Halina Chrostowska - Grafika. Listopad 1972. ...40,- 40,- 
444.  Stanisław Dawski. Wystawa monograficzna ...40,- 40,- 
445.  Wincenty Drabik. Katalog wystawy pośmiertnej. ...50,- 60,- 
446.   Formiści. Pod red. Ireny Jakimowicz. W‑wa ...120,- 140,- 
447.  Józef Gosławski 1908 - 1963. Wystawa prac, luty ...40,- 75,- 
448.  Bronisław Heyduk - malarstwo, lipiec 1979. ...30,- 
449.   Katalog I Wystawy Grafiki Okręgu Krakowskiego ...50,- 
450.  ‒ Katalog wystawy „9-ciu grafików”. ...50,- 50,- 
451.   Felicjan Szczęsny Kowarski. Wystawa pośmiertna ...50,- 
452.  Tadeusz Makowski (1882 - 1932). Bochum, maj - ...100,- 100,- 
453.   Józef Mehoffer. Katalog wystawy zbiorowej. ...80,- 
454.  Nikifor. Wystawa czynna od listopada 1995 r. do ...30,- 30,- 
455.  Od Młodej Polski do naszych dni. Rysunki i ...120,- 
456.  Paryski Salon Jesienny. Wielcy mistrzowie ...60,- 
457.  ‒ Katalog wystawy obrazów Ignacego Pieńkowskiego w ...40,- 
458.  ‒ Malarstwo Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Katalog ...60,- 
459.   Świeykowski Emmanuel - Katalog malowideł, ...60,- 75,- 
460.   Stary Portret. Wystawa dzieł polskich i obcych, ...50,- 
461.  Henryk Stażewski. Katalog wystawy, grudzień ...80,- 120,- 
462.  Jerzy Tchórzewski. Wrocław 1980, Muzeum ...60,- 
463.  Kazimierz Tomorowicz 1897 - 1961. Wystawa ...40,- 
464.   Józef Trenarowski 1907 - 1965. Wystawa rzeźb, ...40,- 
465.   Wojciech Weiss 1875 - 1950. Wystawa ...75,- 
466.   Grafika Wojciecha Weissa. Techniki ...50,- 50,- 
467.  ‒ Pomnik. Wystawa obrazów Mieczysława Wejmana. ...30,- 
468.   Krystyna Wróblewska - drzeworyty. Kraków, ...45,- 60,- 
469.  Wystawa grafików włoskich marzec – kwiecień ...50,- 
470.  Wystawa grafików. Udział biorą: Jerzy Bandura, ...60,- 60,- 
471.  Wystawa obrazów wywiezionych przez hitlerowców ...60,- 
472.  KÜHN Herbert - Die Kunst der Primitiven. München 1923. ...120,- 
473.  MOKŁOWSKI Kazimierz - Sztuka ludowa w Polsce. Cz.1-2. 1: ...220,- 220,- 
474.  PROJEKTY zagród wiejskich. W‑wa 1946. Wyd. Ministerstwa ...120,- 120,- 
475.  RASTAWIECKI Edward - Słownik malarzów polskich tudzież obcych ...1200,- 
476.  SMOLIK Przecław - Jana Bukowskiego prace graficzne. ...1600,- 
477.  SUCHANEK Antoni - Gdańsk 1957. 12 autolitografii. Gdynia, Desa ...500,- 1600,- 
478.  „SZTUKA” 1897-1922. Kraków 1922. H. Altenberg, ...300,- 
479.  TRETER Mieczysław - La pittura polacca contemporanea. Varsavia ...70,- 
480.  WASYLEWSKI Stanisław - Portret kobiecy w Polsce XVIII wieku. Z ...40,- 60,- 
481.  ZUBRZYCKI Jan Sas - Styl Zygmuntowski jako odcień sztuki ...220,- 
KSIĘGOZNAWSTWO - BIBLIOFILSTWO
482.  BIBLIOGRAFJA polskich druków lwowskich XVI - XVIII wieku. Lwów ...45,- 160,- 
483.  BRAHMER Mieczysław - Anatol France i książka. Kraków 1925. ...80,- 
484.  BURY Ryszard de - O miłości do ksiąg to jest Philobiblon ...60,- 75,- 
485.  ESTREICHER Karol - O bibliografii. Trzy lekcje wygłoszone 6, ...60,- 
486.  GĘBAROWICZ Mieczysław - Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze ...60,- 60,- 
487.  GIELNIAK. Józef Gielniak 1932 - 1972 - 2002 - Ekslibrisy. ...40,- 90,- 
488.  GLIWA. Stanisław Gliwa 1910 - 1986. Polski artysta książki na ...50,- 65,- 
489.  GRYCZ. Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia ...75,- 90,- 
490.  JEDNODNIÓWKA „Księgarz Polski”. Łódź, 1 września ...60,- 120,- 
491.  KALENDARZYK miłośnika książki na rok 1938/9. Studiującej ...35,- 90,- 
492.  KATALOG nowości gwiazdkowych 1947. Kraków, Księgarnia ...30,- 
493.  KATALOG. RÓJ 1938. W‑wa, Tow. Wyd. ...120,- 160,- 
494.  KATALOG wystawy „Stulecie Pana Tadeusza” 1834 - ...40,- 95,- 
495.  KOMASARA Irena - Jana III Sobieskiego umiłowanie ksiąg. W ...40,- 
496.  KORBUT Gabrjel - Literatura polska od początków do wojny ...350,- 
497.  KRAJOZNAWSTWO i turystyka. W świecie książek. Katalogi ...40,- 40,- 
498.  MAYER Józef - Nieznany pierwodruk z 1830 r. wiersza Adama ...60,- 
499.  MICKIEWICZ Adam - Nieznany list Adama Mickiewicza. Une lettre ...45,- 
500.  NA cześć Jana Gutenberga drukarze krakowscy. Kraków 1900. ...60,- 
501.  POZNAŃSCY bibliofile i informator o wystawie poznańskiej 1975. ...80,- 85,- 
502.  REJ Mikołaj - List Mikołaja Reja z Nagłowic. Wydał i wstępem ...45,- 110,- 
503.  SEMKOWICZ Aleksander - Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu ...300,- 
504.  SMITH Philip - New Directions in Bookbinding. N. York 1974. ...120,- 120,- 
505.  SZROMBA Marjan Stanisław - Polska literatura spółdzielcza. ...35,- 
506.  WOLSKI Jan - Pisanie książek bez użycia pióra. Rzeszów 2006. ...45,- 45,- 
STARODRUKI
507.  BARCLAI Jan (Barklay John), Potocki Wacław - Argenida ...1500,- 
508.  BERNOULLI Johann - Opera omnia, tam antea starsim edita, quam ...6000,- 
509.  BUFFON Georges Louis - Naturgeschichte der Vögel. 1. Bd. Brünn ...1200,- 
510.  COXE William - Voyage en Pologne, Russie, Suede, Dannemarc, ...4000,- 
511.  COYER Gabriel Franciszek - Histoire de Jean Sobieski roi de ...1350,- 
512.  Die EUROPÄISCHE FAMA, welche den gegenwärtiger Zustand der ...600,- 
513.  KNIAŹNIN Franciszek Dyonizy - Erotyki. Cz. I z 2. W‑wa ...1200,- 2000,- 
514.  LACHOWSKI Sebastyan S. J. - Kazania niedzielne X. .. T.1 z 2. ...500,- 750,- 
515.  LUIKEN Jan - Het leerzaam huisraad vertoond in vyftig konstige ...3000,- 
516.  ŁADOWSKI Maciej Marcyan - Inwentarz Konstytucyy Koronnych y W. ...5000,- 
517.  NIESIECKI Kasper - Korona Polska przy złotey wolności ...3600,- 3600,- 
518.  PITISCO Samuele (1637-1727) - Lexicon antiquitatum romanorum: ...1600,- 
519.  ROUSSEAU Jean Jacques - Du contract social ou principes du ...600,- 
520.  S. I. E. D. V. M. W. ...800,- 
521.  VOLTAIRE - Le temple du Gout. Edition veritable, donnée par ...1000,- 
DOKUMENTY - RĘKOPISY
522.  CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945), poeta, artysta malarz, krytyk ...4500,- 
523.  DOKUMENTY dotyczące rodziny ...300,- 
524.  DOKUMENTY dotyczące rodziny Ostrzeszewiczów herbu ...7000,- 
525.  DOKUMENTY. Wypis z ksiąg sądowych Trybunału I Instancyi ...150,- 150,- 
526.  DOKUMENTY. Świadectwo chrztu No 41, Marii Barbary Strońskiej, ...150,- 
527.  DOKUMENTY dotyczące Józefa Włodarskiego mistrza ...2500,- 
528.  DYPLOM. Huculskim Szlakiem II Brygady Legjonów. Dyplom dla ...150,- 720,- 
529.  DYPLOM: Urząd Starszych Zgromadzenia Rymarzy w mieście ...800,- 
530.  SOŁTYK Kajetan Ignacy. Pismo do biskupa przemyskiego Atanazego ...900,- 
531.  WŁODEK Adam (1922-1986) poeta, redaktor, tłumacz - Kartka z ...80,- 
532.  WSPOMNIENIA zlepione z rozmaitych autorów z lat młodocianych ...250,- 
ODEZWY
533.  AKADEMICKA Młodzież Niezależna No 5. Druk No 3. W‑wa, 24 ...45,- 
534.  DEKLARACJA ideowo-polityczna obozu tworzonego przez pułkownika ...150,- 
535.  DO ludności polskiej w Generalnym Gubernatorstwie ! ...40,- 220,- 
536.  DO MŁODZIEŻY Stolicy. Odezwa Zarządu ...35,- 35,- 
537.  DO NARODU Polskiego ! „W obliczu nadchodzących ...40,- 200,- 
538.  DO Polskiego Ludu pracującego miast i wsi. „Im ...30,- 55,- 
539.  GAZ ziemny - to obecnie najtańszy i najdogodniejszy opał ! ...40,- 40,- 
540.  KOLEŻANKI i Koledzy ! „Nie dość wygrać częściowo, należy ...40,- 
541.  KOLEŻANKI i Koledzy ! „Wybory dzisiejsze, wskutek zakazu ...40,- 
542.  KRAJ wobec roszczeń sowieckich. Kraj stoi na stanowisku ...35,- 200,- 
543.  MANIFEST Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Polacy w ...60,- 360,- 
544.  MUZEUM Narodowe. Odezwa do polskiego ...50,- 50,- 
545.  NARODZIE Polski ! „Zbliża się czas zemsty za wszystkie ...45,- 75,- 
546.  OBÓZ śmierci w Treblince. Wydawnictwo Głosu Warszawy. ...50,- 150,- 
547.  OBWIESZCZENIE. Bekanntmachung. Dotyczy: kary nałożonej na wieś ...100,- 270,- 
548.  OBYWATELE ! „Szereg niesłychanych łupiestw, zniewag i ...60,- 240,- 
549.  ODEZWA Bloku Narodowego. Koleżanki i Koledzy ! „Stając ...50,- 
550.  ODEZWA. O DOM Józefa Piłsudskiego w Oleandrach. ...60,- 60,- 
551.  OŚWIADCZENIE. W czasopiśmie „Rzeczpospolita ...40,- 130,- 
552.  POLSKA Partja Socjalistyczna. Towarzysze a Bracia Włośćjanie ...30,- 
553.  ROBOTNICZY Komitet Wyborczy Współpracy z Marszałkiem ...20,- 
554.  RODACY ! Obławy organizowane przez Niemców dziesiątkuja znów ...40,- 40,- 
555.  RZECZPOSPOLITA Polska. Odezwa Rządu Tymczasowego ...40,- 240,- 
GRAFIKA
556.  BAYROS Franz - „Introduktion”. Akwatinta z teki ...200,- 220,- 
557.  BAYROS Franz - „Judith”. Akwatinta z teki: ...200,- 
558.  CIEŚLEWSKI Tadeusz (syn) - Katedra i Baptyserjum w Padwie, ...120,- 120,- 
559.  DAWSKI Stanisław - Twarz kobiety. Monotypia, sygn. p. d.: ...600,- 
560.  FESTER Karol - Zespół 11 rysunków piórkiem - karykatury ...800,- 
561.  JAREMA Zofia (1919-2008), polska artystka teatru lalek, ...1000,- 
562.  JAROCKI Stanisław Rawicz - Projekty kostiumów do opery ...700,- 
563.  KOSTIUMOLOGIA wojskowa. Polskie kostiumy historyczne z 1775 r. ...600,- 
564.  KOŚCIUSZKO Tadeusz. Litografia: popiersie profilem w ...900,- 900,- 
565.  KRASNODĘBSKA-Gardowska Bogna (1900-1960) - Święta Barbara. ...100,- 
566.  KRAUPE-Świderska Janina - Pejzaż miejski. Akwaforta, sygn. oł. ...600,- 
567.  KRAUPE-Świderska Janina - Skok na nartach. Sucha igła, sygn. ...600,- 
568.  LERUE Adam - Drzewo na Kępie Puławskiego z Bogarodzicą. ...300,- 600,- 
569.  LERUE Adam - Pałac Marynki zwany w Nowej Alexandryi (Puławy). ...300,- 650,- 
570.  LEWICKI Jan Nepomucen - Krakowiacy. Ubiór świateczny. ...450,- 520,- 
571.  LEWICKI Leopold - Kowal, 1933. Akwaforta niesygn., wym.:. 15 x ...400,- 
572.  LEWICKI Leopold - W stajni. Akwaforta niesygn., wym.: 10,6 x ...400,- 
573.  MISKY Ludwik - Wiatrak. Akwaforta sygn. p. d. oł.: LMisky. ...300,- 380,- 
574.  MISKY Ludwik - Wieże na Wawelu. Akwaforta, sygn. oł.: LMisky, ...250,- 
575.  MISKY Ludwik - Zuzanna i starcy. Akwaforta na grubym papierze, ...350,- 
576.  MROŻEWSKI Stefan - Pięciu Braci Męczenników, 1963. Drzeworyt, ...450,- 450,- 
577.  MROŻEWSKI Stefan - Scena z księgi V Pana Tadeusza A. ...800,- 
578.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - Pejzaż z chałupami. Drzeworyt, ...150,- 
579.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - Postument. Drzeworyt, sygn. oł. ...100,- 
580.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - Rój meteorów. Drzeworyt, sygn. ...150,- 210,- 
581.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - Drzeworyt z rośliną i ...150,- 
582.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - Drzeworyt barwny z gołąbkiem ...200,- 240,- 
583.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - Drzeworyt z księgą i gęsim ...100,- 240,- 
584.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - Drzeworyt z książkami. Sygn. ...200,- 350,- 
585.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - I Międzynarodowa Wystawa ...400,- 
586.  OSTOJA-Chrostowski Stanisław - Wesołych Świąt. Drzeworyt ...350,- 
587.  PETERSBURG. Prospectus collegiorum imperialium et fundorum ...900,- 
588.  PICART Bernard - Narcisse changé eb fleur. Narcissus is ...600,- 
589.  PINKAS Ignacy - Widok na Wilię. Litografia barwna z teki: ...600,- 
590.  PONIATOWSKI książę Józef. La Princesse Poniatowsky apprend la ...400,- 400,- 
591.  POŻEGNANIE Maryi z Wacławem. Podług obrazy Krzesza Józef ...60,- 
592.  RACZYŃSKI Stanisław (1903-1982) - Budowa. Lata 50-60. ...250,- 
593.  ROGALSKI Gustaw - Taniec zbójnicki. Piórko, tusz, akwarela, ...400,- 
594.  ROGALSKI Gustaw - Wincenty Witos. Karykatura, akwarela, piórko ...500,- 
595.  RÓZGA Leszek - De Re Coquinaria dla Krystyny Kempy. 1968. ...400,- 510,- 
596.  RÓZGA Leszek - Toskania II. Akwaforta, sygn. oł. pod komp.: ...400,- 480,- 
597.  SOMOSIERRA. BATAILLE de Somo-Sierra. Akwaforta, sygn. ...400,- 
598.  SOMOSIERRA. I POLACCHI alla battaglia di Samosierra. ...400,- 400,- 
599.  STELLER Paweł - Nad strumykiem. Drzeworyt sygn. oł. pod komp.: ...500,- 
600.  STRYJEŃSKA Zofia - Pod choinkę. 1943. Drzeworyt sygn. na ...280,- 
601.  STRYJEŃSKA Zofia - W karczmie. Drzeworyt sygn. na płycie p. ...280,- 
602.  STRYJEŃSKA Zofia - W terminie. Drzeworyt sygn. na płycie: Z. ...280,- 
603.  STRYJEŃSKA Zofia - Żniwa. Drzeworyt sygn. na płycie: Z ...280,- 
604.  SZULC Marian - Dziewczynka z warkoczem. Akwaforta na kartonie, ...700,- 
605.  SZULC Marian - Mężczyzna z łukiem, akt. Akwaforta na kartonie, ...400,- 
606.  SZWAJCER Jerzy - Jan Szmid. Karykatura, rysunek piórkiem na ...300,- 
607.  TARANCZEWSKI Wacław - Zespół 7 szkiców piórkiem i tuszem + ...1500,- 
608.  TCHÓRZEWSKI Jerzy - Partyzanci, drzeworyt. Sygn. oł. pod ...500,- 
609.  TCHÓRZEWSKI Jerzy - Wawel. 1947. Linoryt, sygn. oł. pod komp.: ...350,- 
610.  TEKA Melpomeny. Karykatury artystek i artystów teatru ...700,- 
611.   FRYCZ Karol - Król w podziemiach ze sztuki ...700,- 700,- 
612.   FRYCZ Karol - Jadwiga Mrozowska i Józef ...450,- 
613.   FRYCZ Karol - Marian Jednowski, Adolf Walewski ...650,- 
614.  RZECKI-Szreniawa Stanisław (1888-1972) - Helena ...700,- 700,- 
615.  RZECKI-Szreniawa Stanisław - Bronisława Jeremi ...450,- 
616.  WAŁACH Stanisław - „Ptak I”. Linoryt, wym.: 38,5 x ...250,- 280,- 
617.  WAŁACH Stanisław - Rodzina. Linoryt. Sygn. oł. p. d. St. ...200,- 280,- 
618.  WEIGEL Hans (1549-1578) - Habit of a Lady of Poland. Dame ...300,- 
619.  WEIGEL Hans (1549-1578) - Habit of a Polish Merchant. Merchand ...300,- 
620.  WEISS Wojciech - Wawel nocą, 1943. Drzeworyt na papierze, wym. ...800,- 
621.  WEISS Wojciech - Pejzaż z chałupami drzewami, w tle ...800,- 
622.  WITKOWSKA Krystyna - Projekty ilustracji do książki dla dzieci ...450,- 
623.  ZAKRZEWSKA-Rodziewicz Anna - Projekty: akwarele kostiumów do ...350,- 350,- 
KARTOGRAFIA
624.  BABIRECKI Jan - Polska w roku 1771. Wyd.4. Kraków przed 1914. ...100,- 
625.  GERMANY: Map of the Occupation Areas, Karte der Besatzungs - ...100,- 300,- 
626.  KRAKÓW. Krakau. 1: 10.000. Kolor. okupacyjny plan miasta. Der ...120,- 230,- 
627.  KRAKÓW. Plan miasta Krakowa stan z roku 1931. Oprac. i zest. ...120,- 
628.  KRAKÓW. Plan Stoł. Król Miasta Krakowa. Wykonano w biurze ...120,- 220,- 
629.  KRAKÓW. PLAN orjentacyjny stoł. król miasta Krakowa. ...200,- 
630.  MAPA Województwa Krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego ...180,- 260,- 
631.  NĘDZYŃSKI Aleksy - Atlas orbis antiqui contenans decem et ...600,- 
632.  POLSKA. Royaume de Pologne, et Duché de Lithuanie. Par M. ...200,- 
633.  ROMER Eugeniusz - Geograficzno - statystyczny atlas Polski. ...180,- 260,- 
634.  ZIELIŃSKI Adam, Wasung Aleksander - Bieszczady i Gorgany. Mapa ...150,- 170,- 
VARIA
635.  AFISZ Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem ...150,- 190,- 
636.  ALBUM na fotografie, 1938. 30 kart z ochronnymi bibułkami, ...1000,- 
637.  EGZEKWIE żałobne za bohaterskich ułanów polskich w rosyjskim ...60,- 260,- 
638.  FILIPKIEWICZ Stanisław - Pamiątki po krakowskim działaczu ...1200,- 
639.  FILIPKIEWICZ Stanisław - 45 fotografii przeważnie z ...200,- 
640.  KALENDARZ - Cegiełka na odbudowę Warszawy ...120,- 
641.  KARTY wizytowe. Biskup Władysław Bandurski (1863-1932), ...120,- 120,- 
642.  Ignacy Daszyński (1866-1936), polityk, ...120,- 120,- 
643.  Kornel Makuszyński (1884-1953), autor wielu ...150,- 150,- 
644.  Wincenty Witos Prezes Rady Ministrów ...80,- 80,- 
645.  Wojciech Kossak, Plac Kossaka 4. (1856 -1942, ...80,- 140,- 
646.  MEDAL. HALLER Józef, medal Antoniego Madeyskiego, 1919 ...200,- 550,- 
647.  MEDAL. ORZESZKOWA Eliza. Medal na 40-lecie pracy literackiej w ...200,- 280,- 
648.  PLAKATY. DNI Wrocławia Maj ...120,- 
649.  XX rocznica wyzwolenia Dolnego Śląska. 1945 - ...80,- 
650.  XX - lecie odzyskania ziem zachodnich. ...100,- 140,- 
651.   XX - lecie odzyskania Dolnego Śląska. ...80,- 
652.  DZIEWCZETA z Nowolipek. Rajska ...100,- 
653.  DZIEWCZĘTA z Nowolipek, ...100,- 
654.   I maja. Barwny plakat okolicznościowy - lata ...40,- 
655.  . .. RÓWNALI, równali i zrównali. Plakat ...80,- 
656.   TURYSTO ! Pamietaj, że górskie znaki ...75,- 
657.   WIĘCEJ praw więcej obowiązków więcej możliwości ...75,- 
658.   ZDOBYWAJCIE Odznakę Turystyki Pieszej PTTK. - ...50,- 
659.   ZDOBYWAJCIE Odznaki Turystyki Wodnej PTTK - ...50,- 
660.  POCZTÓWKA. Cesarz Franciszek Józef 1848 - 1908. ...40,- 60,- 
661.   Konwikt i gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie. ...120,- 120,- 
662.  RYNGRAF patriotyczny, na tekturze pomalowanej czarna farbą. ...300,- 
663.  STOJEK Józef- „DOBRZE NAM TAK”. Organ ...100,- 100,- 
664.  SZTANDARY Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Lata ...1000,- 
665.  ‒ Sztandar na jedwabiu, dwustronny. Wizerunek Marksa i ...1000,- 
666.  ‒ Sztandar z bordowego aksamitu. W górze napis: ...1000,- 
667.  TELEGRAMY ...100,- 
668.  NIE Rzucim Ziemi / Skąd Nasz Ród. Druk barwny, wym.: 19 x 26,5 ...100,- 100,- 
669.  SZCZĘŚĆ Boże Młodej Parze ! Druk barwny, wym.: 20,5 x 25 ...100,- 
670.  SZCZĘŚĆ Boże / Młodej Parze. Druk barwny, wym.: 17,5 x 25,5 ...80,- 
671.  SZCZĘŚĆ Boże / Młodej Parze ! Druk barwny, wym.: 20 x 29 ...80,- 80,- 
672.  SZCZĘŚĆ Boże / Młodej Parze !. Druk barwny, wym.: 21 x 27,8 ...60,- 
673.  TADEUSZ Kościuszko. Telegram bez tytułowego napisu. ...60,- 
674.  TOWARZYSTWO Czytelni Ludowych. Druk barwny, wym.: 20 x 29 ...80,- 
675.  TOWARZYSTWO Czytelni Ludowych. Druk barwny, wym.: 20 x 29 ...80,- 
676.  TOWARZYSTWO Czytelni Ludowych w Poznaniu. Druk barwny, wym.: ...80,- 
677.  TOWARZYSTWO Czytelni Ludowych w Poznaniu. Druk barwny, wym.: ...80,- 
678.  TOWARZYSTWO Czytelni Ludowych w Poznaniu. Druk czarnobiały, ...80,- 
679.  TOWARZYSTWO Czytelni Ludowych w Poznaniu. Druk barwny, wym.: ...80,- 
680.  W HOŁDZIE Kościuszce. Druk barwny, wym.: 21 x 26 ...100,- 100,- 
681.  ZAPROSZENIA Akademickiego Związku Podhalan w Krakowie. 4 ...60,- 60,- 
FOTOGRAFIE
682.  ALBUM fotograficzny. Zespół 60 fotografii o wym.: 17 x ...600,- 
683.  ALBUM fotograficzny. Zespół 52 fotografii zawierający ...500,- 500,- 
684.  DROHOBYCZ. Fotografia w sepii, widok na domy w mieście. Lata ...60,- 60,- 
685.  KAZIMIERZ nad Wisłą. Na fotografii kamienice renesansowe. ...40,- 100,- 
686.  KONGRES. VIII. Universala Kongreso Esperantista ...250,- 250,- 
687.  KORFANTY Wojciech (1873-1939), polityk i publicysta z Górnego ...40,- 70,- 
688.  MILENIUM. Tysiąclecie Chrześcijaństwa w Polsce 966-1966. ...300,- 370,- 
689.  POMNIK Tytusa Chałubińskiego i Sabały w Zakopanem. Popiersie ...40,- 40,- 
690.  SCHULZ Bruno, 1938. Fotografia grupowa: grono pedagogiczne ...5000,- 
691.  SMOSARSKA Jadwiga (1895-1971), aktorka teatralna i ...35,- 
692.  SMOSARSKA Jadwiga w filmie „Trędowata” wytw. ...35,- 
693.  WITCZAK-Witaczyński Narcyz - Kawaleria Polska: 1 Pułk ...8000,- 
694.  WITOS Wincenty (1874-1945) polityk, działacz ruchu ludowego, ...50,- 
695.  ZAKOPANE. Fotografia z 1899 r. przedstawiająca zespół ...300,- 1260,- 
CZASOPISMA
696.  BIULETYN Informacyjny. Wyd.: SZP-ZWZ-AK; W‑wa, po ...30,- 120,- 
697.  CHIMERA. Czasopismo literacko-artystyczne. Red. i wyd. Miriam ...5000,- 
698.  CHIMERA. T. VIII. 1904 z.22 -24. 8,s.456, ilustracje, winiety, ...800,- 800,- 
699.  GAZETKA Obozowa. Pismo żołnierzy Ośrodka Zapasowego S. B. S. ...50,- 60,- 
700.  KALENDARZ. Informacyjny kalendarz narciarski na sezon 1933-34. ...45,- 75,- 
701.  KALENDARZ na sezon 1937-38. Rok wyd. X. 16, s.309, ...45,- 130,- 
702.  KALENDARZ techniczno-budowlany na rok 1930 - 1931. Pod red. ...50,- 85,- 
703.  KALENDARZ. Techniczny kalendarz górniczy. Katowice 1936. Nakł. ...75,- 
704.  KOSMOS. Przegląd zagadnień naukowych. Czasopismo Pol. Tow. ...100,- 100,- 
705.  MASKI. Dwutygodnik literacko-artystyczny pod red. M. ...50,- 
706.  NADZWYCZAJNY dodatek afrykański. Warszawa, dnia 11 listopada ...50,- 
707.  PAMIĘTNIK Kijowski. T. II. Londyn 1963. Nakł. Koła Kijowian. 8 ...80,- 80,- 
708.  PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umiejętności. Red. ...200,- 
709.  PION. Tygodnik literacko-społeczny. Red. T. Święcicki. Wyd.: ...60,- 
710.  PŁOMYCZEK. Tygodnik ilustrowany dla młodszej dziatwy. Dodatek ...100,- 190,- 
711.  ROLNIK. Czasopismo dla gospodarzy wiejskich, organ urzędowy c. ...150,- 540,- 
712.  SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Red. P. ...35,- 
713.  TWÓRCZOŚĆ. Miesięcznik literacko-artystyczny. Wyd.: Sp. Wyd. ...100,- 100,- 
714.  TWÓRCZOŚĆ. R. II. 1946 z. 1-11 styczeń - listopad, ...120,- 120,- 
715.  TYGODNIK Illustrowany. Pismo literackie, artystyczne i ...500,- 500,- 
716.   1907 nr 1- 26. Folio, s.540, liczne ilustracje ...300,- 300,- 
717.  TYGODNIK Literacki literaturze, sztukom pięknym i krytyce ...200,- 
718.  WIADOMOŚCI Literackie. Bruno Schulz. Tygodnik ...300,- 300,- 
719.  WIADOMOŚCI Literackie. R. XII. 1935 nr 5 ...300,- 300,- 
720.  WIADOMOŚCI Literackie. R. XIII. 1936 nr 53-4 ...300,- 300,- 
721.  WIADOMOŚCI Literackie. R. XV. 1938 nr 23 (762) i nr 26 ...150,- 
722.  WIADOMOŚCI Literackie. R. XV. 1938 nr 35 ...300,- 300,- 
723.  WIZERUNKI i roztrząsania naukowe. Część dziesiąta. Wilno 1835. ...80,- 80,- 
724.  ZACHODNIA Straż Rzeczypospolitej. Wyd.: DR (Delegatura Rządu), ...50,- 50,- 
725.  ZESZYTY Historyczne. Z.1-153 (brak 151), 159-169. Paryż ...5500,-