Pozycja 99, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
KONWICKI Tadeusz - Kompleks Polski. Powieść. Lipiec 1977. Zapis Nr 3. [W‑wa, NOWA]. 4,s.206, broszura.
Stan dobry. 1 wydanie. Druk powielany, wydany w drugim obiegu przez Warsz. Nieocenzurowaną Oficynę Wy­daw­niczą. Pierwsza powieść wydana w PRL poza cenzurą. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora: Panu Je­rzemu Ficowskiemu z wyrazami szacunku i przyjaźni Tadeusz Konwicki. Warszawa 22. IX.1977.
Cena: 350


poprzednia pozycja     następna pozycja