Pozycja 81, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
‒ [SUROWIECKI Karol] - Świstak Warszawski wyświstany czyli uwagi krytyczne nad warszawskim romansem tytułowanym: Podróż do Ciemnogrodu. Pod imieniem Pisarza nazwanego Swistek przez Drukarską pomyłkę. W Prawdogrodzie [Warszawa] 1821. 16d, s.159, [1], opr.ppł. XX w.
Stan dobry. Podpis: Izydor Mayzner i dwa skreślone. Jest to gwałtowny atak na replikę Stanisława Kostki Potockiego pt. „Żyd nie Żyd”, dotyczącą pracy Surowieckiego „Głos ludu żydowskiego” (patrz wyżej).
Cena: 300

 
poprzednia pozycja     następna pozycja