Pozycja 80, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
[SUROWIECKI Karol] - Głos ludu izraelskiego. [Do prawdziwych Chrześcian Polskich, przeciw fałszywym ich Politykom, z okazyi Proiektów ku zgubie tegoż ludu rozrzuconych między Stany Seymiące w Warszawie. Przez Rabbi Moses Ben - Abraham Duchownego Synagogi Ł. ...R. Ery Chrześciańskiey 1818]. [W‑wa 1818]. 8,s.48, broszura.
Papierowa okładka zniszczona, ślady zalania, podkreślenia. Polemika autora w dyskusji o prawach Żydów, jaka toczyła się po utworzeniu Księstwa Warszawskiego. Praca ta wywołała replikę Stanisława Kostki Potockiego pt. „Żyd nie Żyd?”, na którą odpowiedział Surowiecki gwałtownym atakiem pt. Świstak warszawski wyświstany..1821 (następna pozycja). Rzadkie !
 Autor (1750-1824), franciszkanin, reformat, pisarz religijny, polemista, tłumacz.
Cena: 200

  
poprzednia pozycja     następna pozycja