Pozycja 79, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
STAWSKI M[osze] - Moje miasteczko. Ludzie i zwierzęta. Przekład z żydowskiego: Rachel Auerbachówna. Lwów b. r. Nakł. księg. M. H. Rubina. 8,s.238, [2], rysunki w tek¶cie, opr.pł. współczesna.
Na dwóch kartach nikły ¶lad zaplamienia. Nowele w tym szkicu zawarte s± reminiscencjami z miejsca urodzenia autora: Antopola obok Brze¶cia Litewskiego.
Cena: 50

 
poprzednia pozycja     następna pozycja