Pozycja 76, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
SAWICKI M. P. - Żydzi, ich dzieje ze względu na stan obecny Polski mieszkańców wyznania mojżeszowego. W‑wa 1865. Księg. J. Błaszkowskiego. Druk. J. Psurskiego. 8,s.[6],355, opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęcie. Na końcu wykaz 28 mesjaszów z krótkim obja¶nieniem.
Cena: 250

 
poprzednia pozycja     następna pozycja