Pozycja 75, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
ROŚCISZEWSKI Mieczysław - Księga o siedmiu pieczęciach. Pierwszy bezstronny opis Talmudu Babilońskiego, sporządzony w najtreściwszym wykładzie z całkowitego tekstu, przełożonego na język niemiecki przez Jerzego Goldschmidta. Dwie części Talmudu - Miszna i Gemara. Przysłowia w Talmudzie. Kobieta i małżeństwo. Talmud i chrześcijaństwo i t. p. Nadzwyczaj ciekawe dziełko, które każdy wykształcony człowiek poznać powinien. Dla czytelników polskich oprac. .. Lwów-Poznań 1920. „Merkur”. 8,s.53, [2], opr.pł. współczesna.
Obcięty fragment k. tyt i margines ostatniej karty, poza tym stan bardzo dobry.
Cena: 80

  
poprzednia pozycja     następna pozycja