Pozycja 72, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
PROCES ludobójcy Amona Leopolda Goetha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. W‑wa-ŁódĽ-Kraków 1947. 8,s.514, [6], ilustracje, opr.pł. z naklejon± okł.oryg. Wyd. Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce Nr 35.
Stan bardzo dobry. Tekst ksi±żki opiera się na stenogramach z procesu. Materiał do druku oprac. sędzia St. Kosiński przy współudziale prokuratorów T. Cypriana, M. Sieiwierskiego.
Cena: 70

 
poprzednia pozycja     następna pozycja