Pozycja 69, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
MAJMON Salomon - Autobiografia. Z portretem oraz list autora do króla Stanisława Augusta, wydrukowany jako dedykacja do dzieła „O filozofii transcedentalnej”. Z oryg. niem. przeł. i przedm. opatrzył Leo Belmont. Cz.1-2. W‑wa 1913. J. Gutgeld. 8,s.LXXXIV,179, XV,185, portret, opr.pł.oryg.
Oprawa przybrudzona, ze śladami zalania. Salomon Majmon, właśc. Salomon ben Jehoszua (1754-1800), żyd. pisarz i filozof polskiego pochodzenia, piszący w jęz. niem. łac. i hebr. Reprezentant wolnomyślicielskiego kierunku w ludowym nurcie Haskali. Autobiografia jest cennym źródłem hist. do poznania życia Żydów w Polsce i na Litwie w XVIII w.
Cena: 75

 
poprzednia pozycja     następna pozycja