Pozycja 60, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
GRAETZ H[enryk] - Historja Żydów. Przeł. St. Szenhak. T.1-9 [komplet]. Wyd. nowe. W‑wa 1936. Wyd. E. Gitlin. T.7 wyd. „Judaica”. 8, opr.pł.oryg. w 5 wol.
Oprawa lekko otarta, pieczęcie, w t.7 spłowiały grzbiet. Zawiera dzieje od pocz±tków narodu żydowskiego do dni ostatnich.
Cena: 450

  
poprzednia pozycja     następna pozycja