Pozycja 51, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
JUDAIKA. BAŁABAN Majer - Żydzi lwowscy na przełomie XVIgo i XVIIgo wieku. Lwów 1906. Nakł. Funduszu Konkursowego im. H. Wawelberga. 8,s.XXIII,577,188, ilustracje w tek¶cie, opr.ppł. Monografie z historyi Żydów w Polsce. III.
Stan więcej niż dobry. 1 wydanie. Cz. I: Ziemia i ludzie. II: Gmina. III: Życie. Dodatki: Bibliografia i Ľródła, Spis kahalników, rabinów i lekarzy owego czasu, Regesta do procesu Żydów z Jezuitami, Materyały Nr 1-111: Regesta do materyałów, Indeksy osób i miejscowo¶ci, Errata. Praca odznaczona pierwsz± nagrod± na konkursie im. Hipolita Wawelberga przez Wydział Filozoficzny c. k. Uniwersytetu Lwowskiego.
M. Bałaban (1877-1942), polski historyk, orientalista, pedagog żydowskiego pochodzenia, rabin, jeden z najwybitniejszych badaczy dziejów Żydów w Polsce. Autor kilkudziesięciu prac podejmuj±cych tematykę kultury i obyczajów Żydów.
Cena: 350

 
poprzednia pozycja     następna pozycja