Pozycja 50, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
JĘZYK polski i jego historya z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich. Oprac.: H.Ułaszyn, A.A.Kryński, J.Ło¶, M.Rowiński, K.Nitsch i in. Cz. II. W‑wa-Lublin-ŁódĽ 1915.A.U. 8,s. 548,skł. mapa dialektów polskich, opr.pł. współczesna. Encyklopedya Polska T. III. Dział II (cz. II).
Jedna karta przykurzona. W tre¶ci m. in: Metryka polska, dialekty języka polskiego, języki ruskie, języki bałtyckie, dialekty niemieckie na ziemiach polskich, żargon żydowski na ziemiach polskich, język hebrajski w Polsce, język Liwów i Estów, dyalekt rumuński, język cygański i cyganie w Polsce, języki tajne.
Cena: 120

  
poprzednia pozycja     następna pozycja