Pozycja 455, dział Z KSIĘGOZBIORU PROF. JERZEGO POMIANOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
TUWIM Juljan - Wybór wierszy. N. York [1942]. Rój in Exile. 8,s.190, opr.pł.;obwoluta.
Obwoluta z drzeworytem Stefana Mrożewskiego, zniszczona, z ubytkami. Odręczna dedykacja autora: Jerzemu Pomianowskiemu z przyjaźnią i wdzięcznością za krzątaninę koło moich wierszy i przekładów. Juljan Tuwim. 4.7.46. W tomie utwory wybrane z ośmiu tomików wierszy wydanych w latach 1918-1936, oraz przygotowanego do druku, a niewydanego w kraju, nowego zbioru poezji, trzy utwory napisane w Paryżu już po wrześniu roku 1939, włączone zostały na prośbę wydawcy.
Cena: 400

  
poprzednia pozycja     następna pozycja