Pozycja 455, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
NIEMCEWICZ Juljan Ursyn - ¦piewy historyczne z muzyk±, rycinami i krótkim dodatkiem zbioru historyi polskiej. Wyd.5. Lwów 1849. Nakł. K.Jabłońskiego. 8,s.XVI,320, [2], 33 litografie i 34 lito­graficzne karty nut, drzeworyt tyt., opr. psk. z epoki, złocone zdobienia na grzbiecie.
Na czę¶ci rycin ¶lady zabr±zowienia lub przybrudzenia, 1 litografia przedarta. kilka kart [w tym tyt.] przybru­dzo­nych. Wierszowane opowiadania i pie¶ni historyczno-patriotyczne z dziejów Polski. Służyły do popularyzacji ro­dzi­mej historii, podtrzymywały ducha i godno¶ć narodow±, uczyły patriotyzmu. Cykl ¦piewów utrwala postacie wład­ców i wodzów oraz momenty historyczne Polski. Litografie rys. J.Swoboda, litografował Auer i in. w lit. Jabłońskie­go we Lwowie. Od s.304 tekst J. Lelewela: ¦piewy historyczne pod względem historyi uważane.
Cena: 1200

   
poprzednia pozycja     następna pozycja