Pozycja 454, dział Z KSIĘGOZBIORU PROF. JERZEGO POMIANOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
TUWIM Julian - Polski słownik pijacki i antologja bachiczna. W‑wa 1935. „Rój”. 8,s.303, [1], rysunki w tekście i 8 kolor. tablic, opr.pł.oryg.
Grzbiet oprawy podniszczony, oderwany od okładek, blok w bardzo dobrym stanie. 1 wydanie. Egz. nr 001954. Ilustracje Feliksa Topolskiego (1907-1989), wybitnego polskiego malarza i rysownika. Autor we wstępie: Jest ta książka jakby „pieśnią łabędzią” bardzo niegdyś gorliwego sługi Bachusowego, co długie lata zaprawiał się w winnicy i piwnicy Pańskiej, aż mu przyszło gorzko za Pismem Świętym powtarzać: „Nie bywaj na biesiadach pijaniców. .. bo którzy się pijaństwem bawią, zniszczeją”.
Cena: 250

  
poprzednia pozycja     następna pozycja