Pozycja 433, dział Z KSIĘGOZBIORU PROF. JERZEGO POMIANOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
PIŁSUDSKI Józef - Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim. Fakty i wrażenia z ostatnich lat dziesięciu. Cz. I: Bibuła. Kraków1903. Wyd. „Naprzodu”. 8,s.272, okł.oryg.
Okładka podniszczonba, z ubytkiem, pieczęć. 1 wydanie. Autor we wstępie: „opis tej czę¶ci życia rewolucyjnego, która ma styczno¶ć z rozwojem i rozpowszechnianiem druków nielegalnych - bibuł±”.
Cena: 60

 
poprzednia pozycja     następna pozycja