Pozycja 413, dział MIASTA REGIONY PRZEWODNIKI

poprzednia pozycja     następna pozycja
[KLECZKOWSKI Antoni] - ¦więte pami±tki Krakowa. Ozdobione 102 drzeworytami tyntowemi. Kraków 1883. Nakł. A.Napierkowskiego. Druk W.L.Anczyca i Sp. 16d, s[3], 482, [12], 102 drzewo­ryty na oddz. tablicach, opr.pł. ozdobna, sygn.: T. [Tomasz] Fałdziński Introligator w Krakowie, złocone brzegi kart.
Oprawa przetarta i odbarwiona, poluzowany grzbiet, obca dedykacja.. Ryciny wg rysunków Walerego Eljasza i A.Na­piór­kowskiego, ryt. w zakł. v. Brunna w Wiedniu.
Cena: 180

    
poprzednia pozycja     następna pozycja