Pozycja 407, dział Z KSIĘGOZBIORU PROF. JERZEGO POMIANOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
MICKIEWICZ Adam - Nieznany list Adama Mickiewicza. Une lettre inédite d'Adam Mickiewicz. W‑wa 1972. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. 8,s.[8], [12], facs. rkp. 3 strony, okł.oryg.
Stan dobry. Wyd. w 150 rocznicę pierwszego wydania „Poezyi Adama Mickiewicza”. List adresowany do Eustachego Januszkiewicza dotyczy trudności z drukiem zbioru legend J. Micheleta. Teksty w j. pol. i franc.: Janusz Odrowąż-Pieniążek, Ksenia Kostenicz. Nakład 500 egz. num. i 300 nienum. Ten nr 431.. Oprac. graf. T.Błaże­jowski. Druk. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Na pap. czerp. Odręczny zapis: Egzemplarz ofiarowany przez wydawcę Jerzemu Pomianowskiemu na pamiątkę Jego wizyty w Muzeum Literatury 12 sty­cznia AD 1981 r. J.O.Pieniążek.
Cena: 45

  
poprzednia pozycja     następna pozycja