Pozycja 38, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
FLUKOWSKI Stefan - Wiersze. Londyn 1958. OPiM. 8,s.38, [2], okł.oryg.
Górny margines okładki zabr±zowiony, poza tym stan dobry. Autor (1902-1972), pisarz i poeta zwi±zany z grup± literack± „Kwadryga”, przedstawiciel surrealizmu w Polsce, ppor. piechoty Wojska Polskiego w II RP.
Cena: 40

 
poprzednia pozycja     następna pozycja