Pozycja 379, dział Z KSIĘGOZBIORU PROF. JERZEGO POMIANOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
KOT Stanisław - Jerzy Niemirycz w 300-lecie Ugody Hadziackiej. Paryż 1960. Inst. Literacki. 8,s.81, okł.oryg. Biblioteka „Kultury” T.58.
Stan bardzo dobry. Szkic przypominajacy historyczn± rolę J. Niemirycza w dziejach stosunków polsko-ukraińskich. J. Niemirycz (1612-1659), podkomorzy kijowski, kanclerz ruski, polityk Rzeczypospoilitej Obojga Narodów, jeden z najbardziej wpływowych arian czasu Rzeczypospolitej, bronił praw innowierców, d±żył do stworzenia konfederacji narodów: Korony, Ukrainy i Litwy.
Cena: 60

 
poprzednia pozycja     następna pozycja