Pozycja 369, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
KUBALA Ludwik - Szkice historyczne. Serya I i II. Wyd.5. W‑wa 1923. Księg. Zakł. Nar. im. Ossolińskich. 8,s.VI,442, opr.ppł. Dzieła L. Kubali, wyd. zbiorowe T. II..
Karta przedtyt. luźna, obcięta, 4 karty z podklejonym pr. marginesem. Treść: I: Królewicz Jan Kazimierz, Oblężenie Lwowa, Oblężenie Zbaraża, Poselstwo Puszkina w Polsce, Bitwa pod Beresteczkiem, Kostka Napierski. II: Proces Radziejowskiego, Pierwsze „Liberum veto”, Krwawe swaty, Czarna śmierć, Wypraważwaniecka, Mieszczanin polski w XVIII wieku. Z indeksem osób i miejscowości.
Cena: 120

 
poprzednia pozycja     następna pozycja