Pozycja 367, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
KUBALA Ludwik - Dzieła, wydanie zbiorowe. T. I: Jerzy Ossoliński. Wyd.2 popr. i uzup. przez autora. W‑wa 1924. Ossol. Lwów, H. Altenberg. 8,s.VIII,511, [1], okł.oryg. Z indeksami. - Dzieła T. II: Szkice historyczne. Serja I i II. Wyd. 5. W‑wa 1923. Ossol. Lwów, H. Altenberg. 8,s.VI,442. Z indeksami. - Szkice historyczne serya III: Wojna moskiewska. R.1654 - 1655. W‑wa 1910. Gebethner i Wolff. 8m, s.443. - (Szkiców historycznych serya IV). Wojna szwecka w roku 1655 i 1656. Lwów - W‑wa - Poznań b. r. H. Altenberg i in. 8,s.495, 19 rycin. Biblioteka Historyczna Altenberga. - (Szkiców historycznych seria V). Wojna brandenburska i najazd Rakoczego. Lwów - W‑wa b. r. H. Altenberg. 8,s.439, 17 rycin. Biblioteka Historyczna Altenberga. - (Szkiców historycznych serja VI). Wojny duńskie i Pokój Oliwski. Z przedmow± Ludwika Finkla. Lwów 1922. H. Altenberg. 8,s.XIII,651, 12 rycin. Biblioteka Historyczna Altenberga. Z indeksem.
Komplet z różnych wydań. Wszystkie tomy w jednolitej oprawie psk. współczesnej: skóra bordowa, grzbiety 5ciopolowe, złocona tytulatura i zdobienia, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
W trzech tomach pieczęcie, poza tym stan bardzo dobry.
Cena: 4000

  
poprzednia pozycja     następna pozycja