Pozycja 364, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
KRZYŻANOWSKI Adam [Alojzy] - Rolnictwo wobec polityki handlowej. Kraków 1901. Nakł. aut. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.[1],1-7, [1], okł.oryg.
1

wydanie. Autor wykłada tu koncepcję liberalizmu ekonomicznego, broni celowości istnienia międzynarodowego podziału pracy i szkodliwości nakładania wysokich ceł protekcyjnych. ‒ Teorya Malthusa ze szczególnem uwzględnieniem jej stosunku do prawa zmniejszającego się przychodu z ziemi (Law of diminshing returns). Kraków 1908. Druk. U. J. 8,s.148, okł.oryg. Odbitka z R. IX „Czasopisma Prawniczego i Ekonomicznego”.
1

wydanie. Praca habilitacyjna. Autor akceptuje zasadnicze tezy Malthusa, ale kwestionuje wiele krańcowych twierdzeń. Uważa, że Malthus przecenił wpływ zwiększania się środków utrzymania na przyrost ludności; nadmierne przeludnienie powoduje niedostateczną kapitalizację co skutkuje zahamowaniem rozwoju kraju.
Autor (1873-1963), profesor U. J.;ekonomista, działacz polityczny.
Opr.pł. w 1 wol. odchodzi częściowo od grzbietu. .
Cena: 80

 
poprzednia pozycja     następna pozycja