Pozycja 355, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
WIEDZA o Polsce. T. I-III (cz.1-5). [Komplet]. W‑wa [ok.1930]. Wyd. „Wiedza o Polsce”. Jan Broszkiewicz. Druk.: Zakł. Graf. E. i K. Koziańskich. 4, opr. ozdobna, współcze¶nie naprawiana: okładki oryg. pł., grzbiety skórzane współczesne, złocone tłoczone napisy i zdobienia.
Wszechstronne Dzieło oprac. przez najwybitniejszych autorów: E.Stołyhwo, J.Kostrzewski, St.Poniatowski, K.Ty­mie­niecki, L.Kolankowski, Wł.Dzwonkowski, A.Skałkowski, H.Mo¶cicki, J.Iwaszkiewicz, M.Sokolnicki, W.Ko­mar­nicki, M. Gumowski, N.G±siorowska, St.Słoński, K.Górski, J.Lorentowicz, Wł.Tatarkiewicz, M.Walicki, Sz.Detloff, W.Husarski,s.Zahorska, T. i S.Radlińscy, E.Piasecki, E.Frankowski, J.St.Bystroń, Br.Wójcik-Keuprulian.
T. 1: Antropologia, Prehistorja; Pochodzenie ludów aryjskich; Słowiańszczyzna pierwotna; Historja polityczna Polski Piastowskiej; Historja polityczna Polski Jagiellońskiej. 4,s.[4],320, liczne ilustracje w tek¶cie i tablice.
T. 1 A: Historja polityczna Polski od 1572 r. do chwili obecnej; Dzieje ustroju Polski; Ustrój współczesnej
Polski; Heraldyka, numizmatyka, sfragistyka; Historja gospodarcza Polski. 4,s.321-780, [2], liczne ilustracje w tek¶cie i tablice.
T. 2 cz. 3-4: Dzieje języka polskiego; Najstarsze zabytki języka polskiego, Historja literatury; Historja teatru w Polsce; Historja budownictwa; Historja rzeĽby w Polsce; Historja malarstwa w Polsce. 4,s.683, [2], liczne ilustracje w tek¶cie i tablice.
T. 3: Geografja Polski; Etnografja Polski. 4,s.446, liczne ilustracje w tek¶cie i tablice.
Pieczęcie na kartach tyt., poza tym stan więcej niż dobry.
Cena: 1500

  
poprzednia pozycja     następna pozycja