Pozycja 345, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
KOPEĆ Józef - „Oświata - To Potęga”. Wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15-lecia niepodległości Państwa Polskiego. Zebrał, oprac. i zred. przy współudziale Komitetu Red. ... Cz.1-2, z albumem. Przemyśl 1933. Okr. Zarząd Pol. Białego Krzyża w Przemyślu. 4,s.97, [12: reklamy],76, ilustracje; Album reprodukcyj fotograficznych z życia, działalności i pracy na niwie obywatelskiej. .. Okręgu Korpusu Przemyśl. .. s. [84: fotografie, reprodukcje], okładki oryg. LOT Polski i OPLG. R. XVI 1938 nr 8 - 9: 1923 - XV - 1938. Numer pośw. piętnastoleciu Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 4,s.[66], liczne ilustracje,s.[10: reklamy],s.[8: ] Tablica chronologiczna - historia lotnictwa. MORZE i Kolonie. {Bez pierwszej karty z datą; artykuł z obchodów Dni Morza], 4,s.30, ilustracje. NA STRAŻY Państwa. Centr. Organ Zw. Oficerów Wojsk Polskich. Red. Al. Kowalewski. W‑wa. Bez daty [1939, data obcięta]. Artykuł wstepny: Al. Kowalewski - Na progu 1939 roku. 4,s.32, ilustracje, okł.oryg. Oprawa kartonowa w 1 wol. Tytuł okładkowy: 15 - lecie niepodległości 1918-1933.
Oprawa ze śladami zabrązowienia, płótno pękniete przy grzbiecie.
Cena: 200

  
poprzednia pozycja     następna pozycja