Pozycja 3, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
AMEISENOWA Zofja - Legenda Aurea z warsztatu Parentina w bibljotece Zamoyskich w Warszawie. Kraków 1936. Nakł. Przegl. Bibljotecznego. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.17,9 tablic, okł.oryg.
Stan dobry. Opis pięknie iluminowanego rękopisu, znajduj±cego się w bibliotece Zamojskich w Warszawie. Dedykowane IV Zjazdowi Bibliotekarzy Polskich.
Cena: 40

 
poprzednia pozycja     następna pozycja