Pozycja 298, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
HISTORYA odległych pod panowaniem rossyiskiem będących narodow, mianowicie Tauryki czyli Krymu, Kałmuków, Kozaków i innych na północ morza Czarnego, tudzież w północno-wschodnich Syberyi kraiach zamieszkałych. Z wielu nayświeższych autorów, którzy kilkoletnie podróże kosztem Rządu odbyli, krótko zebrana i obrazkami przyozdobiona. T.1-2. Kraków 1810. W Druk. Gröblowskiey. 16,s.[6],168, [1],170, [2], 2 kolor. miedzioryty, opr.pł. XX w. w 1 wol. Tytuł na kartach przedtyt.: Historya Krymu, Kałmuków, Kozaków i Astrachanu.
Kilka kart podklejonych, na 4 kartach zaplamienia atramentem, słabo widoczne ślady zabrązowienia. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. Tu m. in.: Listy Pani Guthrie wyięte z podróży do Tauryki, Ośmioletnia podróż jenerała Saryczewa do północno wschodnich Syberyi kraiów, Opis podróży W. Lamy dla odwiedzenia cesarza chińskiego odprawioney. Rzadkie !
Cena: 250

    
poprzednia pozycja     następna pozycja