Pozycja 279, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
GARCZYŃSKI Stefan - Poezye. T.1-2. Paryż 1833. Nakł. aut. Druk. A. Pinard. 16, s.144, 144, [2], wi­nie­ty tytułowe, opr.kart. z epoki w 1 wol.
2 pierwsze karty t.1 oprawione przed kartą tyt.;poza tym stan więcej niż dobry. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. Hr. Baworowskiego. 1 wydanie dokonane przez Adama Mickiewicza. Treść: T.1: Wacława dzieje. Poema; Wizia, scena fantastyczna. T.2: Nabożeństwo tegoczesne, scena fantastyczna; Zdrajca, powieść oraz drobne poezje (m. in. przekłady z Byrona, Goethego). Od s.61 cykle: Wspomnienia z Czasow wojny narodowej polskiej 1831 oraz Sonety wojenne. Pióra Adama Mickiewicza (pierwodruki) są: Reduta Ordona, wiersz; dokończenie powieści Zdrajca (od wiersza: „Z bramy więzienia. .. „) oraz cz.2 romansu Król i Giermek.
Przy „Reducie” Mickiewicz napisał: „Wiersz ten pisany pod wpływem opowiadań Garczyńskiego umieszczam między dziełami przyjaciela jako wspólną naszą własność. Poświęciłem go ostatniemu wodzowi polskiemu (gen. J.N.Umińskiemu), który o sprawie naszej nie rozpaczał i do końca chciał walczyć. A.M. „
Spory o 1 wydanie „Reduty Ordona” nie są roztrzygnięte. Tajne druki Ossolineum: Reduta Ordona. Opowiadanie Adjutanta. ... Lipsk 1833 ukazała się we Lwowie jako tajny druk Ossolineum; tomik: „Ostatnie rymy J.U.Niem­cewicza. .. tudzież „Reduta Ordona”. .. Lipsk 1833 u L.Michelsena, Semkowicz - „utwór ten umieszczono bez zgody Mickiewicza, tekst bowiem jest niedokładny i błędny. Bibliotekarz Aleksander Komarnicki w śledztwie zeznał, „że tekst „Reduty Ordona” przepisał od kolegów, nic więc dziwnego, że niezgodny jest z tekstem autentycznym, który poeta ogłosił nieco później, po raz pierwszy w „Poezjach” Garczyńskiego Paryż 1833.
Cena: 2000

  
poprzednia pozycja     następna pozycja