Pozycja 278, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
GANOT A[dolf] - Wykład początków fizyki doświadczalnej i stosowanej oraz meteorologii zakończony licznym zbiorem zagadnień i ozdobiony 620 drzeworytami w tekście. Zalecony przez Kommissyę Rządową Oświecenia Publicznego do użytku w zakładach naukowych rządowych i prywatnych. Wyd. 2 pg ostatniej edycji franc. przełożone. W‑wa 1865. Księg. J. Błaszkowskiego. 16d, s.950, drzeworyty w tekście, opr.pł.
Zabrudzenia na karcie tyt., oprawa podklejona przy grzbiecie.
Cena: 100

 
poprzednia pozycja     następna pozycja