Pozycja 275, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
GALILEO Galilei - I Dialoghi sui massimi sistemi Tolemaico e Copernicano di. .. Volume unico. Milano 1877. E. Sonzogno. 16d, s.408, 31 figur w tek¶cie, opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęć. Najważniejsze dzieło Galileusza. Dialog o dwu najważniejszych układach ¶wiata: ptolomejskim i kopernikańskim. 1 wydanie ukazało się w 1632 r. Zawiera dyskusję 3 osób nad zaletami i wadami teorii budowy wszech¶wiata w teoriach Kopernika i Ptolomeusza. Dzieło to naraziło Galileusza na proces przed trybunałem inkwizycji, uznano je za zakazane i zamieszczono w Indeksie ksi±g zakazanych. Jest to przedstawienie dowodów na heliocenryczn± teorię Kopernika.
Cena: 250

 
poprzednia pozycja     następna pozycja