Pozycja 271, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
POL Wincenty - Poezyje. Nowe popr. i powiększ. wyd. T.1 [z 4]. Wiedeń 1857. Nakł. aut. Druk Uniw. L. K. Zamarskiego. 8,s.[8],264, [1], okł.oryg., opr. psk. z epoki.
Oprawa pęknięta przy grzbiecie. pieczęcie. Odręczna dedykacja autora: Przewielebnemu Jegomości Xiędzu Konstantemu Maniewskiemu Kaznodziei Parafii Polskiej w Wiedniu - Grzechy Sumienia narodowego, z uszanowaniem i Wdzięcznością składa i opiece duchownej powierza Wincenty Pol. W Wiedniu 17 Marca 1857.
 Na końcu przepisany wiersz W. Pola: Do Mogil [Ks. Konstanty Maniewski (ur.1825), poeta, kaznodzieja przy kościele Św. Ruprechta w Wiedniu. Wydał: Tatry, poezje 1866, „Kinga” 1868, 112 męczenników zakonu Św. Dominika 1869, Łza Chrystusa 1871]. Tom 1 Poezji zawiera: Pamiętniki Im. Pana B. Winnickiego w 3 częściach: Przygody młodości, Senatorska zgoda, Sejmik; Dodatek: Siedem psalmów pokutnych z Psałterza Dawidowego.
Cena: 600

  
poprzednia pozycja     następna pozycja