Pozycja 25, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
CZACKI Tadeusz - O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku, i o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy, 1529 roku wydanym. T.1-2. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. druk. „Czasu”. 8,s.VIII,349, 352, 5 skł. tabel, opr. psk. z epoki w 1 wol.;złocona tytulatura. [Biblioteka Polska].
1 karta i tabela z zamalowanym na brązowo marginesem przy grzbiecie. Podpis. Ekslibris Jerzego Ficowskiego. Największe dzieło autora o charakterze ustrojowo-prawnym. Zawiera m. in. streszczenie I Statutu, mnóstwo wiadomości z historii prawa polskiego, głównie ze źródeł zaczerpniętych, dziś już w większości zaginionych. O. Balzer pracę tę uważał za pierwszą z historii prawa polskiego. Na końcu Rejestr autorów z wyrażeniem ich dzieł.
T. Czacki (1765-1813), działacz oświatowy i gospodarczy, pedagog, historyk, ekonomista, bibliofil, twórca Biblioteki Poryckiej, numizmatyk, członek KEN, współtwórca Konstytucji 3 Maja, współzałożyciel Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk.
Cena: 600

  
poprzednia pozycja     następna pozycja