Pozycja 249, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
CZARTORYSKI Adam [Kazimierz] - Prawidła moralne dla Szkoły Rycerskiey przez ś. p. xięcia Adama Czartoryskiego byłego teyże szkoły kommendanta w roku 1774 ułożone. W‑wa 1824. Druk. N. Glücksberga. 8,s.XIV, [4],77, [14], 2 winiety w tekście, opr. psk. z epoki: złocone zdobienia i tytulatura na grzbiecie, na okładce herbowy superekslibris Zygmunta Czarneckiego. Zbior pism tyczących się moralney edukacyi wychowania Szkoły Rycerskiey.
Na części kart słabo widoczne ślady zalania, brak portretu autora. Pieczęć tuszowa: Biblioteka W. B. [Baworowskiego]. Treść: Krótka wiadomość o życiu i osobistych zaletach śp. Xcia Adama Czartoryskiego Byłego Jenerała Z. P. i Kommendanta Szkoły ryc. przy inauguracyi popiersia iego, w dniu 16 maia 1824 roku odczytana; Lista imienna pozostałych wychowańców Szkoły Ryc.; Katechizm moralny dla uczniów Korpusu Kadetów; Satyra (wiersz anon. ); O powinnościah obywatela (wiersz anon. ); Hymn („Święta miłości. .. „ Krasickiego); Przepisy dla dekuryów; Definicye rożne przez pytania i odpowiedzi; Formularz przyimowania kadetów do nowicyatu; Formularz obleczenia kadeta w mundur korpusowy; Formularz abszytowania kadetów.
Szkoła Rycerska utworzona 15 marca 1765 r. w Warszawie przez ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przez 30 lat działalności wychowała ok. 650 kadetów i ok. 300 eksternów. Decyzją władz rozbiorowych zamknięta 30 listopada 1794 r. po upadku insurekcji kościuszkowskiej.
Cena: 300

  
poprzednia pozycja     następna pozycja