Pozycja 246, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
ROSBIERSKI [Rozbierski] Antonii [Bertrand] - Commentarius theoretico-practicus in patentale tabulare die 4. Martii 1780, in Regnis Galiciae et Lodomeriae publicatum, cum appendice de tabula regia bucoviensi, tabula civica leopoliensi et libris fundalibus. Viennae et Leopoli 1808. Sumpt. authoris. 8,s.112, okł. kart.
Na karcie tyt. ¶lady zabr±zowienia, zapiski ołówkiem w tek¶cie. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. hr. Bawo­rows­kie­go. Komentariusz teoretyczno-praktyczny Patentu tabularnego 4 marca 1780 r. w Królestwie Galicji i Lodomerii opublikowanego, z dodatkiem o Tabuli królewskiej bukowińskiej, Tabuli miejskiej lwowskiej i Księgach gruntowych. Rzadkie.
Autor (1763-1815), prawnik, profesor Uniw. Lwowskiego, wiceprezes S±du Szlacheckiego Lwowskiego.
Cena: 150

 
poprzednia pozycja     następna pozycja