Pozycja 22, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
CARMINA Burana. Cantiones profanae. Wybór i układ Carl Off. Spolszczył Marian Piechal. Szczecin 1988. Glob. 8,s.105, [3], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja M. Piechala dla Jerzego Ficowskiego. Zbiór wierszy średniowiecznych z XIII w. w j. późnołacińskim, wczesnoniemieckim i wczesnofrancuskim, zamieszczonym w rkp. tomie przechowy­wanym w bibliotece klasztoru benedyktyńskiego w Beuron. „Są to wiersze - pieśni rytmizowane lub rymowane przeważnie poetów anonimowych opiewająych piękno przyrody, rozkosze dobrych trunków i smacznych potraw, uroki miłości itp. Wstęp M. Piechal. Posłowie E. Sarnowska-Temerius. Oprac. graf. W. B. Krasulak.
Cena: 40

  
poprzednia pozycja     następna pozycja