Pozycja 213, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
NARUSZEWICZ Adam - Wiersze różne. T. 1-2. Ed. T. Mostowskiego. W‑wa 1804-5. Drukarnia No 646 przy Nowolipiu. 8,s.444, [1],459, [1], 2 portrety, opr.sk. z epoki. [Dzieła zupełne]. Wybór pisarzów polskich. Poezya.
Stan więcej niż dobry. T. I: Ody, Wiersze różne. II: Sielanki, Satyry, Bayki, Epigrammata, Horacyusza Pieśni zebrane, Sarbiewskiego Ody niektóre, Niektóre fragmenta z Not Tacyta oraz błędnie przypisane Naruszewiczowi Anakreona pieśni wybrane, które przełożył F. D. Kniaźnin. Portrety - akwatinty, sygn.: J. Leitgeber sc.: Stanisław August Poniatowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski.
Cena: 600

  
poprzednia pozycja     następna pozycja