Pozycja 2, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
ALBUM Literackie. Pismo zbiorowe pośw. dziejom i literaturze krajowej pod red. Kazimierza Wł.Wój­cickiego. W‑wa 1848. Druk. Rządowa przy Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości. 8,s.364, [1], 5 [z 6] rycin, zachowany pł. grzbiet oprawy oryg.;okładki kart. współczesne.
Str. 351-356 w odb. kserogr.;od s.300 ślady zalania. Treść: J.W. Bandtkie - O Tatarach mieszkańcach Król. Pol.;O zgonie ostatnich książąt mazowieckich, L.Borkowski - Historja literatury polskiej, P.Dubrowski – O czeskich wojennych taborach w XV w.;O.Kolberg - Pieśni obrzędowe Kogutek Gaik Okrężne, L.Kunicki - Stary sługa, T.Lenartowicz - Przyłączenie Mazowsza do Korony, W.A.Maciejowski - Wzgląd na historyczność pieśni ludu polskiego, J.Paszkowski - Rosół Kanonierski, Radziwiłłowa - Opis Arkadji, Wójcicki K.Wł. - Czerniaków pod Warszawą, Ż.Seweryna [Duchińska] - Ojciec Salezy. Ryciny: Faks. przysięgi Mazurów, Święta Jadwiga - lit. barwna J.V.Flecka, Tabory czeskie, Faks. pieśni z 1462 r.;Melodje do pieśni obrzędowych ludu s.14.
Cena: 360

 
poprzednia pozycja     następna pozycja