Pozycja 19, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
BOHATEROM narodowym w hołdzie. Tym, którzy odeszli. .. Lwów 1936. Wyd. „Polski Niepo­dległej”. 4,s.297, [6], liczne ilustracje, zachowane okładki opr.pł.oryg. ozdobnej, projektował St.Te­nerowicz.
Oprawa naprawiana, współcześnie wykonany grzbiet. Monografia poświęcona bohaterom walk o niepodległość. Wyd. z inicjatywy J.Lachowskiego, red. Komitet pod kierunkiem Z.Reisa. Autorzy: W.Sieroszewski, Fr.Arn­sztajnowa, K.Bukowski, M.Dadlez, A.Fleszarowa, E.Grab-Kamiński, T.Hałaciński-Ordża, K.Iłłakowiczówna, J.Kleiner, J.Kochanowski, J.Lachowski, B.Lewicki, J.Parandowski, i wielu innych. Ze spisami poległych oficerów w walce o Polskę niepodległą 1914 - 1921 i Spisem bohaterów zmarłych z ran i trudów wojennych w obronie Lwigrodu i Kresów Wschodnich.
Cena: 280

  
poprzednia pozycja     następna pozycja