Pozycja 162, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
LINDE Samuel Bogumił - Słownik języka polskiego. T. 1-6 [komplet]. Wyd. 2 popr. i pomn. staraniem i nakładem Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Lwów 1854-60. Druk. Ossol. 4,s.681,691, [2],640, [2],735, [5],758, [5],1219, [12], t. 1-5 opr. psk. z epoki, t.6 współcześnie uzupełniony skórą grzbiet.
W t. 1-3 zaplamienia na kartach tyt.;kilku pierwszych i ostatnich stronach. Pomnikowe dzieło znakomitego leksykografa S. B. Lindego (1771-1847). Wyd. 2 uzupełnione na podstawie rękopisów autora przez A. Bielowskiego. Słownik zawiera ok. 60 tys. haseł wyrazowych zaczerpniętych z polskich druków XVI-XVIII w. i z języka potocznego. Hasła ilustrowane cytatami, uzupełnione odpowiednikami innych języków słowiańskich, czasem również niem. i łac. Słownik stanowi wybitne osiągnięcie nauki polskiej doby oświecenia; bardzo wysoko ceniony przez ówczesnych slawistów. Każdy z tomów dedykowany wybitnej osobistości: A. Czartoryskiemu, St. Zamojskiemu, J. Poniatowskiemu, St. Kostce Potockiemu.
Cena: 6000

 
poprzednia pozycja     następna pozycja