Pozycja 161, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
SZYDŁOWSKI Tadeusz - Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. Lwów [1919]. Wyd. z zasiłkami Namiestnictwa i Wydz. Krajowego. 4,s.VII,213, [2], 227 ilustracji i mapka orientacyjna, opr.pł. współczesna, złocona tytulatura.
Bardzo ładny egzemplarz.

. Ekslibris Jerzego Ficowskiego. Treść: Straty w zabytkach religijnej sztuki średniowiecznej, Zniszczone zamki i pałace XVI-XVII w.;Szkody w starodawnej architekturze miejskiej, Ruiny kościołów i klasztorów XVII-XVIII w.;Drewniane kościółki, cerkwie i synagogi, Spustoszenie dworów, Dalsze klęski wojenne, Opieka nad zabytkami w czasie wojny i najpilniejsze postulaty chwili obecnej, Skorowidz miejscowości, Spis rycin.
Cena: 180

 
poprzednia pozycja     następna pozycja