Pozycja 152, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
SKAMANDER. [Schulz]. Miesięcznik poetycki. Red. M.Grydzewski. Wyd. A.Borman i M.Gry­dzewski. W‑wa. R. X. 1936 z.66-74 styczeń - wrzesień 8,s.384, okł.oryg.;opr.pł. w 1 wol.
Stan bardzo dobry. Autorzy m. in. Cz.Miłosz, J.Tuwim, M.Jastrun, A.Słonimski, ¦.Karpiński, J.Iwaszkiewicz, B.Le¶mian, P.Hertz, M.Jasnorzewska (Pawlikowska), K.Błeszyński, Al.Rymkiewicz, Fr.Siedlecki. W num. 74: Bruno Schulz - Wiosna Cz. 1. pierwodruk. . Opowiadanie odnosi się do czasu utraconego dzieciństwa i młodo¶ci. W tek¶cie opowiadania podkre¶lenia i zapiski F.Ficowskiego.
Cena: 400

         
poprzednia pozycja     następna pozycja