Pozycja 145, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
ROMAN Andrzej - Komedianci. Rzecz o bojkocie. Oprac. .. przy współpracy Mariana Sobata oraz zespół: A. Balińska, M. Bojarska, A. Borkowska i in. W‑wa 1989. Prawy Margines. Wyd. Organizacji Solidarność Walcząca. 8,s.281, [1], okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie krajowe. Rozmowy m. in. z I.Cywińską, M.Dmochowskim, I.Gogolewskim, A.Hanusz­kie­wiczem, G.Holoubkiem, K.Jandą, M.Komorowską, A.Łapickim, A.Nehrebecką, A.Wajdą i in. Książka ukazuje się jednocześnie nakł. Editions-Spotkania, Paryż.
Cena: 60

 
poprzednia pozycja     następna pozycja