Pozycja 134, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
POL Wincenty - Powódź. Dramat w 3 aktach wierszem napisany przez. .. Poznań 1868. J. K. Żupański. Czc. M. Zoerna. 8,s.147, [5], opr.ppł.;złocona tytulatura.
Stan dobry. Pieczęć: Biblioteka Turnów w Obiezierzu. Podpis: Hipolit Turno 1867 r. 1 wydanie. Dramat wierszem. Dedykacja: Ksaweremu Godebskiemu, posłowi łuckiemu na sejm 1831 roku, z przyjaźnią i czcią składa Autor obraz rodzinnej jego ziemi. Hipolit Turno (1828-1897) - właściciel dóbr Obiezierze w W. Ks. Pozn.;poseł na sejmy pruskie, uczestnik powstania 1863 r. Oskarżony w wielkim procesie politycznym, rozpoczętym 7 lipca 1864 r. przed Trybunałem w Berlinie dla 149 powstańców. (Grabiec J. [Dąbrowski] - Rok 1863).
Cena: 150

 
poprzednia pozycja     następna pozycja