Pozycja 132, dział Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO

poprzednia pozycja     następna pozycja
PELIWO Stanisław - Mapy ziem polskich w wydawnictwach ksi±żkowych XVI - XVIII wieku. 8,s.150, [2], 17 map, okł.oryg, opr.pł. BN Zakład Zbiorów Kartograficznych. Studia i materiały z historii kartografii V.
Bardzo ładny egzemplarz. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Ekslibris Jerzego Ficowskiego. Nakład 200 egz.
Cena: 150

  
poprzednia pozycja     następna pozycja