Pozycja 100, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

poprzednia pozycja     następna pozycja
[IWANOWSKI Eustachy] - Pamiątki polskie z różnych czasów przez Eu. .. go Heleniusza. T.1-2. Kraków 1882. Nakł. aut. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8,s.578, [4],698, II, [2], opr. psk. współczesna: 6ciopolowy grzbiet i narożniki z brązowej skóry, złocone napisy i zdobienia liniowe, płótno czarne.
Na kilku kartach ślady zabrązowienia, poza tym stan dobry. Materiały i relacje ustne do przeszłości dawnych ziem Rzeczypospolitej, głównie ukrainnych, zebrane przez pamiętnikarza i publicystę historycznego (1813-1903). Treść: I: Przemowa, Polskie starożytne konstytucye cele i duch dawnych praw polskich, Kwerenda z akt dawnych kijowskich i żytomirskich, Dokumenta, Protokół graniczny annorum 1776, 1779, 1780, 1781, 1782, pod powagą Józefa na Starosielcach Jakubowskiego, Listy z Ukrainy z nad samej rosyjskiej granicy z Motowidłówki nad rzeką Stuhną do miecznika Rulikowskiego od JP. Borowskiego dobrami tymi rządzącego pisane, Dekret dzielczy przez sąd ziemski bracławski w Smile fortuny pozostałej po śmierci X. Potemkina Tauryckiego dopełniony 1794 r. d. 6 novembra. II: Władysław Michał Skoraszewski chorąży pozn. pułkownik JKM ok. 1683,
Stara polska książeczka wierszem pisana pod tyt. Brząk opiewająca cuda obrazu Matki Boskiej w kościele Hejzeńskim, Wiadomość o XX. Jezuitach prowincyi Litewskiej przez X. J'ana Poszakowskiego podana, Pamiętnik mego życia i w nim zdarzeń różnych z pamięci spisanych, Jerzy Korzeniowski, Kapliczka we wsi Tarasówce, Kilka szczegółów o Winnicy, Mohylew nad Dniestrem, Z Konfederacyi Barskiej wspomnienia, Franc. Salezy Potocki i szczegóły niektóre o Humaniu, Rękopis przełożony z łac. Braiłowskiego Trynitarza, Prot Potocki, Kontrakty Dubieńskie, Ludzie niezwyczajni ostatnich czaasów, Kilka listów kasztelanowej Kamińskiej z Potockich Kossakowskiej, Mowy Sołtyka bp. krak. Wacława Rzewuskiego hetmana w. k.;Opisanie festynu danego w Łazienkach, Borszczajówka nad Rosią, Zezelów k. Machnówki, Jowialiści żartownisie, Żytomierzanie, Antoni Pawsza,
O zasiedleniu w Tobolskiej guberni, Sejm lwowski 1861 r.;Spirydyon Ostaszewski, X. St. Chołoniewski i jego pisma: Sen w Podhorcach i Poezye, Myśli autora „Pamiątek polskich „ z powodu nieznanego ustępu ze „Snu w Podhorcach”.

Cena: 800

  
poprzednia pozycja     następna pozycja