Pozycja 1, dział WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU

ostatnia pozycja     następna pozycja
ABRAMOWICZÓWNA Zofia red. - Słownik grecko-polski. Pod red. .. T.1-4. W‑wa 1958-65. PWN. 8,s.XXV,631,747,778,733, opr.pł.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Red.: „Naukowy Słownik grecko-polski jest jedynym słownikiem tego typu w Polsce. Zawiera bogaty materiał leksykalny oparty na licznych Ľródłach literackich. Ponadto z dzieł specjalistycznych, nieliterackich uwzględniono Nowy Testament oraz pisma dwóch podstawowych autorów medycznych: Hipokratesa i Galena, ze względu na ich szczególne znaczenie językowe”.
Cena: 400

 
ostatnia pozycja     następna pozycja